[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]تفاهم نامه همکاری[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_small]

باور همگان این است که برای کنترل جنگ، ترویج صلح و پیشرفت و آبادانی جوامع، باید نگرش‌ها و بینش‌ها را اصلاح کرد، تا انسانها صلح جویانه بیاندیشند و برای پیشرفت و آبادانی محیط زندگی و افزایش تاب آوری جامعه، عالمانه مشارکت و تلاش کنند.

چراکه:

  • امروزه بخصوص آموزش مهارتهای اساسی زندگی ، به عنوان مرکز ثقل تمام عناصر و مولفه های توسعه پایدار قلمداد شده و موتور حرکت تمام شئون زندگی انسانهاست.
  • آموزش استعدادها و توانایی های خدادادی انسان ها را شکوفا ساخته و به آنها کمک می کند تا مراتب تعالی و کمال را بصورت تدریجی طی کنند.
  • آموزش در بیرون کشیدن مردم از فقر و ناتوانی و استیصال و همچنین در مسائل مربوط به سلامت، سبک و شیوه زندگی، کسب اعتماد به نفس برای حل مسائل و مشکلات روزمره و افزایش امید به زندگی و تاب آوری تاثیر گذار است.
  • آموزش روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری در تمام امور جامعه را افزایش داده و ظرفیت تحمل تفاوت ها و انتقاد از نابرابری ها و تاب آوری را توسعه می دهد.
  • آموزش ظرفیت کاربری پایدار منابع طبیعی و صیانت از اکوسیستم های مختلف را افزایش داده و موجب حفاظت، مصرف صحیح آب و انرژی و درک مردم از تغییرات اقلیمی و زیست محیطی شده است.
  • بنابراین دسترسی برابر به آموزش فراگیر و باکیفیت، در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، اثر جدی داشته و در رشد و تعالی اجتماعی، پویایی اقتصادی، توسعه کارآفرینی و اشتغال بسیار ضروری میباشد.
  • از آنجاکه : مفاهیم سنتی زمان ، مکان و ساختارهای سازمانی رقابت ، تغییر کرده و هر لحظه در حال تغییر است و مهمترین پدیده حاضر ظهور و گسترش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر تمامی جوانب زندگی بشر است.به همین منظور این شرکت طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی را در سطح استان از طریق ایجاد و راه اندازی سامانه مجازی پنجره واحد آموزش و توانمندسازی برای ارایه خدمات مشاوره، استعدادیابی و آموزش و توانمندسازی به ذینفعان پیشنهاد میدهیم.

[dt_sc_hr_invisible_small]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت نام:” link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F&login=true”]

ماده ۱ – موضوع تفاهم نامه:

استعدادیابی و تحلیل و مشاوره شغلی کارکنان و کارشناسان و مشاوران و ذینفعان 

ارزیابی و آموزش مهارتهای هفتگانه و پیشرفته ICDL , کارآفرینی , خلاقیت و نوآوری و ..

ارتقای مهارتهای زندگی ( ازدواج , طلاق, تربیت فرزندان, بهداشت , آسیبهای اجتماعی و

دوره مهارتهای هفتگانه و پیشرفته ICDL دوره خلاقیت و نوآوری
دوره تولید محتوا و سواد دیجیتال و رسانه دوره مدیریت زمان ، تحول و مالی
دوره کارآفرینی و کسب و کارهای اینترنتی دوره رفتار شناسی، ارتباط موثر و فنون مذاکره

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]هزینه دوره ها بر مبنای قرارداد فی مابین و مطابق توافق خواهد بود.[/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”100″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

  1. دوره آموزش مهارت های هفتگانه رایانه ICDL – مدت دوره : ۱۳۰ ساعت
  2. دوره آموزش مهارتهای حرفه ای کار با رایانه – مدت دوره : ۲۲ ساعت
روش برگزاری دوره های آموزشی هزینه مهارتهای هفتگانه هزینه مهارتهای حرفه ای کار با رایانه
آموزش غیرحضوری: ۳۵۰۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰۰ تومان
آموزش مجازی: ۶۵۰۰۰۰ تومان ۲۵۰۰۰۰ تومان
آموزش حضوری: ۹۵۰۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰۰ تومان

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت نام:” link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F&login=true”]

هزینه برگزاری آزمونهای الکترونیکی::

هزینه برگزاری آزمونهای الکترونیکی:  مهارتهای هفتگانه:                                   (۷۰۰۰۰۰ تومان)

هزینه برگزاری آزمونهای الکترونیکی:  مهارتهای حرفه ای کار با رایانه:                   (۲۵۰۰۰۰ تومان)

[/dt_sc_callout_box]

 


[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”100″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

  1. دوره پیشگیری از اعتیاد – مدت دوره : ۶ ساعت   (آشنایی با مواد مخدر + آموزش تربیت فرزندان + آموزش مهارتهای زندگی)

 

روش برگزاری دوره های آموزشی هزینه آموزش دوره پیشگیری از اعتیاد
آموزش غیرحضوری: ۵۰۰۰ تومان
آموزش مجازی: ۱۰۰۰۰ تومان
آموزش حضوری: ۲۰۰۰۰ تومان

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”ثبت نام:” link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fshahabir.ir%2F&login=true”]

هزینه برگزاری آزمونهای الکترونیکی::

هزینه برگزاری آزمونهای الکترونیکی:  دوره پیشگیری از اعتیاد     (۵۰۰۰ تومان)

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”100″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

متقاضیان میتوانند در سامانه از دوره های آموزشی بصورت رایگان استفاده نموده و فقط با پرداخت هزینه آزمون برای هر مهارت و قبولی در آزمون مربوطه گواهینامه دریافت نمایند.