[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]حوزه های توانمندسازی و توسعه [/dt_sc_h2]

مشاوره آنلاین میتواند در زمینه های مشاوره فردی شغلی و تحصیلی و روانشناسی برای درمان اعتیاد ، اختلال های روانی ، افسردگی ، اضطراب و ارتباط و حل اختلاف های خانوادگی ، ارتباط زوجین ، ارتباط با فرزندان و داشتن خانواده سالم فعالیت نماید

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”خلاق” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

شما می‌توانید آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[/dt_sc_icon_box]

زمانی که افراد با مشکلی عادی رو به رو می شوند ، خانواده و دوستان می توانند گزینه مناسب برای صحبت کردن باشند 

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”توسعه دهنده” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e”]

شما می‌توانید آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[/dt_sc_icon_box]

زمانی که افراد با مشکلات خاص رو به رو شوند ، به یک کمک حرفه ای نیاز دارند که بتواند نتایج ماندگار را برای فرد فراهم کند

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”الهام بخش” link=”#” custom_bgcolor=”#e5a329″]

شما می‌توانید آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[/dt_sc_icon_box]

مواردی هستند که هر فردی ممکن است در طول زندگی خود آن ها را تجربه کند و آنچه که مهم است چگونگی حل کردن آن ها می باشد

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”نتیجه گرا” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

شما می‌توانید آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[/dt_sc_icon_box]

زمانی که افراد نسبت به حل این مسائل آگاهی لازم را نداشته باشند مشورت کردن با مشاور به صورت آنلاین بسیار موثر خواهد بود . 

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”نگاه کلی” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”صفات کلیدی” ” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ویژگیهای رفتاری” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”استراتژی های ارتباطی” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”زبان بدن” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”نیاز به صرف انرژی بیشتر” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”الگوها” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ویژگیهای افراد با I پایین” ” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”بازاریاب D” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”مشتری D” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”DSIC” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”DSIC” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”همین الان رزرو نمایید” target=”_blank” icon=”fa-headphones” link=’https://shahabir.ir/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA/’]

خدمات مشاوره آنلاین :

مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

هر فردی زمانی که با هرگونه مشکلات فردی رو به رو می شود و توانایی تصمیم گیری درست را ازدست می دهد بهترین راه حل مشورت کردن با یک روانشناس و متخصص آنلاین به صورت مشاوره آنلاین و یا دیگر موارد می باشد .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]
[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]بُعد D مشخص می کند شما چطور به مشکلات و چالشها پاسخ می دهید.[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=””]نگاه کلی:[/dt_sc_h3]

تاکید بر شکل دهی به محیط با غلبه بر مخالفتها تا دستیابی به نتایج دسته بندی : منطقی ها

تخصص در : کنترل

استعداد ذاتی در : رهبری

اولویتها : وظایف، نتایج و اهداف

انگیزه گرفتن از : چالشها، رقابتها، موفقیت، رسیدن به نتایج ، کسب منافع نیاز به : چالش و تسلط

ذهنیت : پیروزی

اهداف : دستاوردهای منحصر بفرد، بدست آوردن فرصتهای جدید، کنترل دیگران، استقلال

در ظاهر : رک و صریح و مطمئن از خود

توقع از دیگران : کارآمد بودن

نوع قدم برداشتن سریع و محکم و مصمم

نگرش به وظیفه و کار : همین الان و به سرعت باید کار را انجام داد

شیوه کار و بازی : مستقل

بهترین سمت در کار : نظارت

ترس از : آسیب پذیری، مورد بهره برداری قرار گرفتن

بیزار از : تزلزل و بلاتکلیفی

احساسات : عصبانیت

ارزش قائل شدن برای : شایستگی، اقدام به عمل، نتایج ملموس، آزادی شخصی، چالشها

نقطه قوت : تصمیم گیرنده سریع

نقاط ضعف : ناشکیبایی، اهمیت ندادن به دیگران، بی ملاحظه بودن

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”100″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”50″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]صفات کلیدی:[/dt_sc_h3]

فعال برونگرا وظیفه گرا سلطه جو قدرتمند قاطع محکم با اراده مصمم پیگیر هدفمند نتیجه گرا تمایل شدید برای رسیدن به اهداف مسئولیت پذیر سازمان دهنده نظم دهنده کنترل کننده خود محور مستبد خودرای پرخاشگر گستاخ کله شق خشن بی ادب پر توقع سخت گیر مطمئن به خود با اعتماد به نفس روراست رک صریح پر جنب و جوش سریع فرز عجول ریاست طلب بی صبر و تحمل ناشکیبا کم حوصله زود از کوره دررفتن بی ملاحظه تصمیم گیرنده سریع تصمیم گیرنده مطمئن سریعا به جمع بندی رسیدن و اقدام به عمل توقع برای سریع به نتیجه رسیدن علاقه مند به کارهای زودبازده و عملی عملگرا مستقل خودکفا متکی به خود بی نیاز از دیگران بیزار از وابسته بودن به دیگران خود انگیخته تعیین کننده جاه طلب مباحثه کننده شجاع بی پروا پر دل و جرات غیر صمیمی غیر احساساتی بی احساس عدم توجه کافی به روابط شخصی اهمیت ندادن به دیگران عدم توجه به نظرات، احساسات و خواسته های دیگران ارزش قائل نشدن برای احساسات خود و دیگران شنونده کم توجه تمایل به سخنگو بودن به جای شنونده بودن پیشرو پیشگام آغازگر کار نیاز شدید به موفقیت تمرکز بر پیشرفت اهل رقابت جنگ طلب تهاجمی حق به جانب انتقام جو ریسک پذیر ماجراجو نادیده گرفتن ریسکهای بالقوه عدم ارزیابی منافع و معایب استقبال از چالشها دارای مهارت حل مساله تمرکز بر اهداف کلی و نتایج ملموس دارای دید جامع کلی نگر عدم توجه به جزئیات عدم علاقه به موضوعات جانبی آینده نگر تمرکز بر آینده و تصویر کلی داشتن نگاه رو به جلو مبتکر خلاق دارای تفکر خلاقانه پیشنهاد روشها و ایده های نو و خلاقانه عدم علاقه به تکرار و کار یکنواخت علاقه به فعالیتهای غیر روتین و چالش برانگیز انگیزه گرفتن از تغییر محیط به دنبال فرصتهای جدید لذت بردن از مسئولیت پذیری تمایل به داشتن اختیارات زیاد علاقه به کنترل اوضاع و شرایط علاقه به کنترل دیگران توانایی هدایت گروه تمایل به رهبری و مدیریت کردن دارای اطمینان و قابلیت رهبری تمایل به تصمیم گیری و جهت دهی بیزار از کنترل شدن توسط دیگران ترس از مورد بهره برداری دیگران قرار گرفتن تمایل به داشتن آزادی فردی و فرصت پیشرفت تمایل به مورد قدردانی قرار گرفتن به تنهایی تصمیم گیرنده عملکرد مطلوب در شرایط پر از فشار و استرس پیشرفت و آمدن در تیم و در لحظات بحرانی ارزش قائل شدن برای لیاقت و شایستگی تلاش برای رسیدن به هدف از هر راهی اعتقاد به اینکه “هدف وسیله را توجیه می کند” به دنبال فرصت تقویت و تحکیم قدرت شخصی خود ترس از آسیب پذیری اندازه گیری میزان پیشرفت در زندگی بر اساس دستاوردها و موفقیتها

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=””]ویژگیهای رفتاری:[/dt_sc_h3]

 • بُعد رفتاری D عامل کنترل است. فرمان دادن نیاز طبیعی این بُعد رفتاری است.
 • این افراد تمایل دارند بر محیط و افراد تسلط و کنترل داشته باشند.
 • پیشگام و پیشرو بوده و ترجیح می دهند به جای پیروی از دیگران، دیگران را رهبری کنند و به سمتهای مدیریتی و رهبری گرایش دارند.
 • اعتماد به نفس یی داشته، ریسک پذیر بوده و حلال مشکلاتند که این موجب می شود دیگران برای تصمیم گیری و تعیین مسیر چشم به آنان داشته باشند.
 • جای تعجب نیست که بسیاری از مدیران عامل شرکتها D هستند. این افراد نیاز به تکمیل کار دارند و بر دستیابی به نتایج تاکید دارند.
 • تصویر کلان را می بینند و به اصل مطلب می پردازند.
 • اعمال قدرت می کنند و از چالشها استقبال می کنند.
 • متکی به خود و مصمم بوده و گاهی بیش از حد از خود راضی می شوند.
 • تمایل دارند برخوردی رک و بی پرده با مردم داشته باشند و ممکن است صحبت دیگران را قطع کنند.
 • ممکن است از نظر دیگران متکبر و گستاخ، خودرای یا بی ادب به نظر رسند.
 • نکته مهم این است که وجود افراد با بُعد رفتاری D در یک تیم لازم است ولی تعداد آنان در تیم باید حداقل باشد تا تعارضات و درگیری های حاصل از تجمیع آنان اثر منفی بر عملکرد تیم نگذارد.

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”90″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_one_half first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”50″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]ویژگیهای افراد با D پایین:[/dt_sc_h3]

 • محافظه کار
 • حسابگر
 • مراقب
 • هوشیار
 • تحقیق قبل از تصمیم گیری
 • آرام
 • ملایم
 • مشارکت کننده
 • سازگار
 • صلح طلب

[/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”مشاوره” target=”_blank” icon=”fa-headphones”]

استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش درست در استخدام.

در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]استراتژی های ارتباطی:[/dt_sc_h3]

برای برقراری ارتباط با این افراد:

 • حاشیه پردازی نکنید و به موضوع اصلی بپردازید
 • واضح و صریح باشید
 • مفید و مختصر منظور خود را بیان کنید
 • یک دید کلی از موضوع به همراه اطلاعات واقعی ارائه دهید
 • پیشنهادات جایگزینی را فراهم نمایید
 • در مورد نتایج صحبت کنید

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”50″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_one_half first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”80″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]زبان بدن:[/dt_sc_h3]

افراد D زبان بدن قوی و مقتدرانه ای دارند. حرکات و راه رفتن شان سریع است. جدی بوده و کمتر صحبت می کنند و صحبت کردنشان تند و سریع است . صریح و رک و بدون تعارف اظهار نظر می نمایند و همه چیز را بررسی می کنند. وظیفه محور بوده و صحبت هایشان بیشتر در مورد کار و وظایف است.

نیاز به صرف انرژی بیشتر

فرد D باید انرژی بیشتری مصرف کند برای:

 • نمایش صبر و تحمل و بردباری
 • نمایش احساسات
 • توجه به جزئیات
 • تعمق و تامل

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=””]بازاریاب :[/dt_sc_h3]

بازاریاب D بسیار روراست، صریح و هدفمند است. غالبا از جزئیات مربوط به محصول یا خدمات خود صرف نظر می کند، در حالی که این اطلاعات برای افراد با فاکتورهای رفتاری دیگر لازم است تا بتوانند برای خرید خود تصمیم گیری نمایند. فروشنده D به جای تمرکز بر روی منفعت محصول یا خدمات خود برای مشتری، بر روی فروش ویژگیهای آن محصول یا سرویس تمرکز می کند. او لازم است بداند که همگان مانند او نمی توانند اطلاعات را در عرض ۵ ثانیه پردازش نمایند و پس از آن اقدام به عمل نمایند.

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”70″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_one_half first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”50″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]مشتری:[/dt_sc_h3]

فرد با بُعد رفتاری D اعتماد به نفس یی داشته و سریع و پرریسک خرید می کند. سریع و رک است، سوال می پرسد و مشکوک است. مشتری D تصمیم به خرید دارد و زیاد اهل گشتن و پرس و جو نیست. زمان برای وی اهمیت زیادی دارد. سریعا تصمیم به خرید یا عدم خرید می گیرد و در صورتی که تصمیمی گیرد نظر خود را تغییر نمی دهد. او فروشنده ای را می خواهد که سریعا به سراغ اصل مطلب رود. به نسبت سایر مشتریان زمان کمتری را به گفتگو اختصاص می دهد. اگر تبلیغات شما به قدر کافی متقاعد کننده باشد که توجه وی را جلب نماید، او درنگ کرده و به کسب اطلاعات در مورد محصول یا خدمات می پردازد. ولی اگر سریعا نکته جالب توجهی در مورد محصول یا خدمات شما دریافت نکند، مشتری D را از دست خواهید داد.

خریدهای مشتری D منطقی است و نه احساسی و در تحلیل و تصمیم گیری از ذهن هوشیار و قوی خود استفاده می کند. توقع دارد که بلافاصله پس از خرید، محصول یا خدمات را دریافت و استفاده کند. بنابراین کافی است اعتماد ایشان را جلب کنید. آنان برای خرید آمده اند، پس ارزش وقت گذاشتن و صبور بودن را دارند.

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/08/parallax-light2.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_one_half first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#9bbd3c” value=”50″]• نوآوری بودن داشتن[/dt_sc_progressbar]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_h3 type=”” class=””]به عنوان مثال :[/dt_sc_h3]

اگر تعداد زیادی از افراد تیپ D در یک واحد باشند، باید ریسکهای زیاد، چالش، تندی ، سرعت بالا، کاهش دقت و رقابتهای شدید را انتظار داشته باشیم.

همچنین اگر تعداد زیادی از افراد گروه I در واحد قرار گیرند انتظار می رود که تحرک زیاد شده، نشاط و انرژی بالا برود و فضای غیر رسمی افزایش پیدا کند ولیکن شاید دقت، عدم تمرکز و نتیجه گرایی، مدیریت زمان و موارد مشابه کاهش پیدا نماید.

از طرف دیگر اگر تعداد افراد S در واحد بسیار زیاد باشد، ثبات و آرامش نمود زیادی پیدا می کند و شاید از نتیجه گرایی، تغییرات، ریسک و چالش خبری نباشد. همچنین سرعت انجام کارها تا حدود زیادی کاهش پیدا می کند.

و اگر تعداد زیادی افراد تیپ C در یک واحد باشند، ضمن افزایش استانداردهای کاری، باید کندی، عدم ارتباط، محافظه کاری بیش از حد و مواردی مانند آن را انتظار داشته باشیم.

کلام آخر اینکه مدیران سازمانها آگاهانه می توانند تغییرات، سرعت، دقت، کیفیت، کلان نگری، جزئی نگری، ارتباطات و سایر موارد مورد نظر را آگاهانه افزایش یا کاهش دهند. همچنین انگیزه، نحوه برقراری ارتباط و تشویق کردن این چهار گروه با یکدیگر بسیار متفاوت است و شناخت عمیق این تفاوتها می تواند تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری سازمانها داشته

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”مشاوره” target=”_blank” icon=”fa-headphones”]

در زمان فروش و ارتباط با مشتری D این کارها را انجام دهید:

 • سعی کنید زبان بدنتان را مطابق زبان بدن وی کنید.
 • نیاز به رفتن به سمت وی و دست دادن نیست، مگر اینکه او خودش با شما دست دهد.
 • با احترام با او برخورد کنید. زیاد صمیمی و خودمانی نشوید و فاصله خود را با او حفظ نمایید.
 • با احواپرسی و حاشیه رفتن وقت وی را نگیرید. او علاقه دارد انرژی مصرفی خود را کنترل کند، بنابراین با خوش و بش زیادی و پرسیدن از اوضاع و احوال صحبت خود را شروع نکنید، زیرا در اینصورت مشتری D را از دست خواهید داد.
 • سریع به سراغ اصل مطلب بروید، زیاد حرف نزنید و بعد از توضیحات کلی در مورد محصول یا خدمات، منتظر بازخورد او باشید.
 • کاتالوگهای مختصر همراه با تصویر و توضیحات کلی به او بدهید.
 • نیاز به توضیح جزئیات محصول نیست، فقط اگر سوال کرد به جزئیات بپردازید. نکات و ویژگیهای اصلی و مهم باعث می شوند بررسی و تصمیم گیری برای مشتری D راحت تر شود.
 • احساساتی نباشید و سعی نکنید از طریق احساس او را ترغیب به خرید کنید.
 • بگذارید خودش تصمیم گیری کند و اصرار بی مورد در انتخاب نداشته باشید.
 • به هیچ عنوان قصد فریب و ارائه مطالب غیر واقعی را نداشته باشید.
 • از اظهار نظرهای رک و صریح و یا صحبتهای مغرورانه او ناراحت نشوید.
 • در زمانی که صحبت می کند، حرفش را قطع نکنید.
 • از صحبتهایش به نیازهایش پی برده و در توضیحات خود از کلمات: سود، کارایی، نتایج، موفقیت، انتخاب سریع، فواید، کاربردها، استفاده کنید.
 • اگر محصول یا خدمات شما را نقد کرد از او تشکر کرده و سعی کنید پاسخهای فنی، علمی و دقیق به نقد وی بدهید.

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_h3 type=”” class=””]در مورد الگوهای رفتاری بیشتر بدانید[/dt_sc_h3][dt_sc_tabs_horizontal]