۵- برگزارکنندگان اصلی :

  • سارمان پدافند غیرعامل کشور
  • قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور
  • شرکت توسعه سرزمین پارس پایا ( شرکت مشاور سازمان پدافند غیرعامل کشور)