۲- اهداف برگزاری:

۱) صیانت از مردم در مواجه با مخاطرات شیمیایی

۲) مصون سازی و حفاظت از زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم

۳) پیاده سازی نظام آمادگی و پاسخ در شرایط اضطراری

۴) نقش قوای سه گانه و دستگاه‌های کشور در پیاده سازی پدافند شیمیایی و آموزش و فرهنگ سازی پدافند شیمیایی

۵) معرفی برترین‌های حوزه پدافند شیمیایی

۶) تشریح و تبیین نظام مصون سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور

۷) برگزاری نشست های تخصصی

۸)دعوت از افراد برجسته به منظور ارائه سخنرانی

۹)دعوت از انجمن های یا سازمان های بین المللی مرتبط

۱۰)چاپ خلاصه مقالات در کتابچه کنگره

۱۱)چاپ بخشی از مقالات در مجلات معتبر داخلی یا در سایت های معتبر ملی نمایه شود.

۱۲)برگزاری کارگاه های آموزشی