اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

 

این تفاهم نامه در راستای توسعه ظرفیت های همکاری درحوزه های مرتبط و به منظور و سعت بخشیدن و  ارتقای خدمات آموزشی با استفاده از ظرفیتهای موجود طرفین بین موسسه طب سنتی خیراندیش به نمایندگی آقای جواد وقاری و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار به نمایندگی آقای ذکریا محترم که در این تفاهم نامه به ترتیب موسسه و نماینده خوانده  می شوند با شرایط ذیل منعقد می شود .

موضوع تفاهم نامه : برگزاری دوره های آموزشی کاربردی

 • فرهنگ سازی، نیاز سنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزشهای موردنیاز .
 • طراحی و برگزاری دوره ها و سیمینار های آموزشی توسعه منابع انسانی.
 • ایجاد سیستم آموزش جامع و مجازی و ارائه آموزش از طریق شبکه های رایانه ای .
 • ایجاد زمینه های دستیابی به دانش عملی و حضور در محیط های واقعی بهره وری .
 • ایجاد زمینه های شناسایی و ساماندهی اساتید واجد شرایط و آموزش و بازآموزی آنها.
 • طراحی و تدوین محتوای آموزشی متناسب با حوزه فعالیت ( الکترونیکی و غیر الکترونیکی )

شرح تعهدات موسسه

  • اخذ مجوزهای برگزاری دوره ها از مراجع ذیربط برای دوره های مختلف
  • نظارت بر کیفیت برگزاری دوره های آموزشی و بررسی اثربخشی دوره ها
  • همکاری و هماهنگی لازم با نمایندگی در تعیین هزینه ها و سایر شرایط
  • ارزشیابی فراگیران، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه پایان دوره فراگیران


شرح تعهدات نماینده

  • برنامه ریزی و اطلاع رسانی دوره های آموزشی و ثبت نام فراگیران و اجرای آموزش مطابق برنامه اعلامی از سازمان مرکزی
  • بکارگیری اساتید ممتاز و نیروی انسانی مجرب از نظر دانایی و تجربی و اخلاقی با نظارت سازمان مرکزی
  • تدارک امکانات و تجهیزات اداری و فنی و آموزشی جهت بالا بردن کیفیت آموزشی
  • تشکیل پروندهً آموزشی حاوی تصویر مدرک تحصیلی مدرس ، فرم ثبت نام(مشخصات) فراگیران ، برگه حضور و غیاب فراگیران ، نمونه سؤالات و ارزیابی و نتایج آزمون دوره آموزشی و ارائه گزارش فعالیتها

ضوابط مالی :

حالت اول :
حالت دوم :
حالت سوم :