[dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”] کلینیک کار آفرینی و کسب و کار [/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”leaf” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی ، مشاوره ، آموزش و توانمندسازی ” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

در این حوزه محصلان ، فارغ التصیلان، کارجویان و کارآفرینان خانواده های تحت پوشش استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی ضمن کسب مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار از لذت اشتغال و خودکفایی نیز بهره مند گردند.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”cogs” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مهارت سنجی و هدایت شغلی و کارآفرینی وکسب و کار” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

در این حوزه علاقمندان به اشتغال و کارآفرینی و کسب و کار، در قالب قراردادهای کارآموزی و کارورزی در پروژه ها و محیطهای واقعی کسب و کار مشغول بکار شده و با کسب تجربه و سابقه کار ، برای اشتغال و کارآفرینی آماده میشوند.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”flag” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”توسعه فعالیتهای کارآفرینی خصوصا درعرصه مشاغل خانگی، صنایع دستی ..” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

در این حوزه خیرین جهادگر اجتماعی بر اساس سوابق و تجربیات و تخصصی که دارند شناسایی شده و در بخشهای مختلف از خدمات قابل ارائه در قالب مشاوران افتخاری بهره برداری و انتقال دانش و تجربه خواهند شد.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”leaf” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”برند سازی و مشاوره بازاریابی و فروش محصولات تولیدی ” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

در این حوزه برای محصولات تولیدی طرحهای تحت پوشش، ایجاد شناسنامه و تولید محتوا شده و از طریق اینترنت نسبت به بازاریابی و معرفی خدمات و فروش محصولات اقدام خواهد شد.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”cogs” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”برنامه ریزی و انجام هماهنگی جهت ایجاد و مدیریت صندوقهای خرد محلات ” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

در این حوزه سرمایه های سرگردان اعضا جذب و مدیریت شده و با ایجاد صندوق خرد محلی ضمن بهره مندی از تسهیلات هم افزایی مالی صندوق کارآفرینی امید از فرصتهای کارآفرینی اعضا نیز حمایت شده و با سرمایه گذاری و مشارکت در تولید و فروش محصولات اعضا باعث رفع مشکل سرمایه در گردش و در نتیجه رونق و توسعه کسب و کارها خواهد شد.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][dt_sc_icon_box type=”type11″ fontawesome_icon=”flag” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”بهره برداری از ظرفیتهای خدمات اجتماعی: ” link=”#” custom_bgcolor=”#27ae60″]

با جذب و مدیریت کمکهای مالی مردمی و هدایای نقدی خیرین نیکوکار و هدایت آنها به سمت حمایت از تولید ، ضمن ایجاد ارزش افزوده و ارتقای کیفیت معیشت مردم ، ارائه خدمات رفاهی نیز مفید تر خواهد شد.

رزومه …

[/dt_sc_icon_box][/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”(کلنیک کسب و کار) ” target=”_blank” icon=”fa-headphones”]

درطرح پیشنهادی هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت محلات، جهت ایجاد و حمایت از کسب و کارها میباشد ،

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار ، ضمن حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود، به ایجاد کسب و کارهای جدید نیز اقدام نمود.

کارشناسان و نیکوکاران و خیرین این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند تا ارکان شغلی که شامل مدیران و کارشناسان و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند، بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایس سودآوری کسب و کارها بهره برداری نمایند.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”40″ paddingbottom=”40″ class=”dark-bg”]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]خدمات اصلی[/dt_sc_h2]
[dt_sc_hr_invisible]

[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’magic’ title=’ظرفیتهای اشتغال استان‘ link=’#’ ]

ظرفیتهای اشتغال استان

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’magic’ title=’صندوقهای محلی اشتغالزا‘ link=’#’ ]

صندوقهای محلی اشتغالزا

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible]
[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’trophy’ title=’کلینیک کسب و کار وکارآفرینی‘ link=’#’ ]

کلینیک کسب و کار وکارآفرینی

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’rocket’ title=’راه اندازی فروشگاه اینترنتی‘ link=’#’ ]

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible]
[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’trophy’ title=’ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا‘ link=’#’ ]

ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’rocket’ title=’نقشه روستاهای استان آذربایجان غربی‘ link=’#’ ]

نقشه روستاهای استان آذربایجان غربی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

 

[dt_sc_hr_invisible]
[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’trophy’ title=’ارزیابی ظرفیت خدمات رسانی به محلات’ link=’#’ ]

ارزیابی ظرفیت خدمات رسانی به محلات

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_one_half]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’rocket’ title=’ارزیابی مراکز خدمات‘ link=’#’ ]

ارزیابی مراکز خدمات

[/dt_sc_icon_box]

 

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible]

[dt_sc_one_half first]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’magic’ title=’فرم ارزیابی ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا‘ link=’#’ ]

فرم ارزیابی ظرفیت اشتغال و کارافرینی روستا

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half]
[dt_sc_icon_box type =” type1″ fontawesome_icon=’magic’ title=’ثبت اولیه ایده های رویداد کارآفرین شو‘ link=’#’ ]

ثبت اولیه ایده های رویداد کارآفرین شو

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/newsletter-parallax.png” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”0″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”skin-color” first][dt_sc_newsletter_section title=”وبینارهای آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی:”]

[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium]