کلینیک

کلینیک کار آفرینی و کسب و کار

درطرح پیشنهادی هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت محلات، جهت ایجاد و حمایت از کسب و کارها میباشد ،

توسعه کسب و کارها، به مشاوره و خدمات مکملی نیاز دارد که میتوان با ایجاد زیر ساختهای لازمه و فراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مورد انتظار ، ضمن حمایت از پایدارسازی و توسعه کسب و کارهای موجود، به ایجاد کسب و کارهای جدید نیز اقدام نمود.

کارشناسان و نیکوکاران و خیرین این شرکت زیر ساختی فراهم نموده اند تا ارکان شغلی که شامل مدیران و کارشناسان و راهبران، کارآفرینان و مجریان طرحها میباشند، بتوانند از خدمات ذیل الذکر ضمن صرفه جویی در هزینه ها و زمان جهت پایدار سازی ، توسعه و افزایس سودآوری کسب و کارها بهره برداری نمایند.