جهت مشاهده، ابتدا باید در قسمت “ورود به سايت “، كدملي (نام کاربری) و (رمز عبور) خود را وارد نموده و پس از ورود به سايت؛ اقدام مشاهده نمایید . اگر براي اولين مرتبه به سايت وارد می شوید، ابتدا جهت ثبت نام , لازمست در قسمت ثبت نام , كدملي (نام کاربری) و (رمز عبور) و … را بطور كامل وارد نماييد و پس از ثبت نام وارد سامانه شده و از بخشنامه استفاده نمایید. .