1مشخصات مرکز
2مشخصات کادر اداری و مشاوران
3مشخصات مربیان
4مشخصات تجهیزات اداری و آموزشی
5مشخصات دوره های آموزش سواد و مهارت
6مشخصات محصولات تولیدی
7مشخصات مجوزات اخذ شده
  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.
  • حداکثر اندازه فایل‌ها: 256 MB.

لیست مراکز