۴- برنامه ­های جانبی (کارگاه، هم اندیشی، بازدید، نمایشگاه و …)

 

  • برگزاری پنل های تخصصی
  • برگزاری نشست های تخصصی
  • برگزاری دومین نمایشگاه دستاورد های دانش بنیان حوزه پدافند شیمیایی
  • بازدید از غرفه های نمایشگاه

 

۷- زمان  پیشنهادی برگزاری:

پنج و ششم تیر ماه سال ۱۴۰۲

 

۸- مکان پیشنهادی برگزاری:

      سالن همایش فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی  

 

 

۹- ویژگیهای بارز و انحصاری برگزاری همایش:

 

 این همایش ملی به صورت علوم بین رشته ای مشتمل برشیمی و بهداشت حرفه ای محیط می باشد.