مشاور صنعت، بازرگانی و خدمات

درباره : مشاور صنعت، بازرگانی و خدمات

مشاور صنعت، بازرگانی و خدمات [ratings id="31756"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
آقای مهدی لفظی دکترای مکاترونیک مدرس و پژوهشگر در حوزه فناوری های پیشرفته