مشاور شغلی

درباره : مشاور شغلی

مشاور شغلی [ratings id="31774"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
آقای رضا فکرت دکترای روانشناسی رییس مرکز مشاوره ارومیه
رئوس وظایف
۱- تکریم ایثارگران مراجعه کننده و حفظ شان و منزلت ایشان
۲- حضور  منظم در مرکز مشاوره شغلی  طبق  قرارداد و پذیرش کارجویان وسایر افراد معرفی شده از سوی حوزه ی اشتغال وکارآفرینی استان یا شهرستان در زمان مقرر و انجام مصاحبه برای شناسایی و ارزیابی وضعیت شغلی ، مهارتی وتحصیلی آنها .
۳- تعامل و ارتباط مناسب  با ایثارگران مشمول وکمک در رفع موانع ومشکلات احتمالی اشتغال آنان .
۴- تشکیل پرونده برای متقاضیان اشتغال .
۵- شناسایی وارزیابی علائق،استعداد وتوانایی ها و….افراد معرفی شده ،  با بهره گیری از تکنیک و ابزارهای مشاوره ای برای تعیین ترجیح های شغلی .
۶- ارائه اطلاعات و منابع به متقاضیان شغل متناسب با ترجیح ها وطرح های شغلی مورد نظر آنان وارجاع مراجعین به مشاوران فنی تخصصی حسب نیاز .
۷- به روزرسانی اطلاعات مورد نیاز متقاضیان شغل وشناسایی استعدادهای منطقه ای .
۸- شرکت فعال در جلسات کمیسیون موارد خاص اشتغال ، کمیته فنی  ، کارگاه ها ،  اردوه های راه استغال ، سمینارهای حوزه اشتغال حسب درخواست رئیس اداره اشتغال وکارآفرینی  .
۹- مطالعه وگردآوری هرگونه اطلاعات برای ارائه مشاوره وراهنمایی، آموزشهای مهارتی و… به متقاضیان اشتغال.
۱۰- ارتباط مستمر وتشکیل جلسات منظم با مسئولین حوزه اشتغال وکارآفرینی استان وشهرستانها و حسب نیاز با سایر بخشها برای برنامه ریزی، جمع بندی و به روزرسانی اطلاعات مورد نیاز در قالب قوانین ، مقررات ، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، توافقنامه ها و….
۱۱- ارجاع افراد مشاوره شده به مشاوران فنی وتخصصی جهت انجام مشاوره وراهنمایی های تکمیلی حسب نیاز
۱۲- ارائه گزارش از فعالیتهای مرکز مشاوره  شغلی و همچنین انعکاس مشکلات ، نارسایی ها و…. همراه با پیشنهاد و راه کار اجرایی به اداره  اشتغال وکارآفرینی استان برای بهبود روشها

 

وظایف تخصصی
هدایت و راهنمائی ایثارگران به سمت مشاغل پایدار و مولد، تعیین مسیر شغلی و تفکیک ایثارگران به افراد خود اشتغال، متمایل به استخدام در بخش خصوصی یا دولتی، ایثارگر کارآفرین و افراد نیازمند به آموزش؛ مشاوره و راهنمایی افراد و تحلیل تست های مربوطه جهت سنجش شخصیت، استعداد، علائق ؛ هدایت کارآفرینان به مشاوران فنی تخصصی؛ مشاوره افراد جویای کار از طریق تبیین فرآیند استخدام در دستگاههای دولتی و خصوصی و …