مشاور خوداشتغالی و کارآفرینی

درباره : مشاور خوداشتغالی و کارآفرینی

مشاور خوداشتغالی و کارآفرینی [ratings id="31758"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
آقای علیرضا آخوندزاده کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی مدیر صنذوق کارآفرینی امید ذر استانهای شمال غرب
رئوس وظایف
۱- حضور منظم در مرکز مشاوره مددکاری درصورت نیاز و امکان براساس قرارداد فی مابین
۲- پذیرش کارجویان وسایر افراد معرفی شده از سوی حوزه اشتغال وکارآفرینی استان یا شهرستان  یا مشاوران شغلی و ارائه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی فنی و تخصصی متناسب با اولویت های شغلی افراد معرفی شده در مقاطع قبل، حین و بعد از اشتغال و یا اجرای طرح های خوداشتغال وکارآفرینی .
۳- کمک در ایجاد وتکمیل سامانه اطلاعاتی متقاضیان اشتغال وشناسایی استعدادهای منطقه ای.
۴- بالابردن سطح آگاهی ودانش به روز اطلاعات مورد نیاز متناسب با  رشته تخصصی خود برای ارائه  راهنمایی  و مشاوره فنی وتخصصی به  جامعه هدف و مسئولین بنیاد .
۵- شرکت در جلسات کمیسیون موارد خاص اشتغال ، کمیته فنی ، کارگاه ها ، اردوهای راه اشتغال وسایر جلسات (حسب نیاز)  .
۶- انعکاس هر گونه مشکلات احتمالی ، نارسایی و موانع  اجرایی به مسئولین حوزه اشتغال وکارآفرینی استان یا شهرستان همرا با  پیشنهاد و راه کار اجرایی .
۷- ارائه پیشنهاد ونقطه نظرات سازنده برای بهبود روشها وبهینه سازی امور مراکز مشاوره شغلی وفنی- تخصصی به مسئولین حوزه اشتغال وکارآفرینی استان وشهرستان .
۸- تهیه ی گزارش مشاوره های فنی و تخصصی ارائه شده و ارسال به اداره اشتغال وکارآفرینی در قالب فرمهای مربوط .
۹- کمک به مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی در تهیه و تدوین طرح های توجیهی
وظایف تخصصی
هدایت کارآفرینان در زمینه مدیریت منابع مالی؛ مشاوره و راهنمایی کارآفرینان جهت اخذ تسهیلات بانکی وتامین اعتبارات لازم متناسب با شرایط و نوع کارآفرینی و …
راهنمائی ایثارگران در زمینه تعاونی ها، کاریابی ها، خوداشتغالی و هدایت جامعه هدف برای کسب مهارت در دوره های آموزشی مورد نیاز و…
ارائه خدمات مشاوره ای به صورت گام به گام تا مرحله اجرای طرح و معاضدت شغلی در فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و خدماتی و …
ارائه خدمات مشاوره ای به صورت گام به گام تا مرحله اجرای طرح  ,و معاضدت شغلی در فعالیت های کشاورزی، دامپروری و شیلات و …
هدایت ایثارگران کارآفرین در زمینه مدیریت ، بهبود ، توسعه و ارتقاع کسب و کار و …
راهنمایی ایثارگران جهت تهیه و تنظیم طرح توجیهی؛ نظارت و بازدید از طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی و رسیدگی به مشکلات و موانع موجود و پیگیری وضعیت پیشرفت کارآفرینی ایثارگران و …
ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص نحوه استفاده از فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت و ثبت اطلاعات خدمات مشاوران در سامانه سجایا و سایر وظایف محوله و …