مشاور تعاون، کار و آموزشهای فنی حرفه ای

درباره : مشاور تعاون، کار و آموزشهای فنی حرفه ای

مشاور تعاون، کار و آموزشهای فنی  حرفه ای [ratings id="31754"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
آقای جعفر رضازاده دکترای منابه انسانی مسئول تیم تدوین استراتژی منابع انسانی