مشاور آمار و فناوری اطلاعات

درباره : مشاور آمار و فناوری اطلاعات

مشاور آمار و فناوری  اطلاعات [ratings id="31762"]
  • نقش :
  • وبسایت :
  • تجربه :
  • متخصص در :
پیمان زینالی کارشناس کامپیوتر مسئول ثبت آمار در یک سال گذشته بنیاد