بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

به استحضار میرساند:

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.


آرشیو کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران خوی ۱۴۰۲۰۴۲۳:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس ۱۴۰۲۰۴۳۱:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران نقده ۱۴۰۲۰۵۰۳:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران مهاباد ۱۴۰۲۰۵۲۵:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


کارگاه آموزشی مشاوره کارآفرینی و هدایت شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران سلماس۱۴۰۲۰۶۰۸:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.


اردوی راه اشتغال شهرستان ارومیه در کارخانه سیمان ارومیه ۱۴۰۲۰۱۳:

حرکت کاروان اردوی اشتغال به سوی مقصد. ۹ صبح.

برگزاری کارگاه آموزش استعدادیابی اشتغال بر اساس تیپ ای رفتاری ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۰۰

بازدید میدانی از فضای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی ۱۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰

پذیرایی صرف نهار و نماز و استراحت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰.

جمعبندی مباحث و برگزاری جشنواره تولید محتوا۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰..


اردوی راه اشتغال شهرستان سلماس در شرکت ماشین سازی نیک اندیشان ۱۴۰۲۰۷۰۹:

حرکت کاروان اردوی اشتغال به سوی مقصد. ۹ صبح.

برگزاری کارگاه آموزش استعدادیابی اشتغال بر اساس تیپ ای رفتاری ۱۱:۳۰ تا ۱۰:۰۰

بازدید میدانی از فضای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی ۱۳:۳۰ تا ۱۱:۳۰

پذیرایی صرف نهار و نماز و استراحت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰.

جمعبندی مباحث و برگزاری جشنواره تولید محتوا۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰..برگزاری دوره های آموزشی (حضوری و مجازی) و دریافت گواهینامه چگونه است؟

سمینارها و کارگاه های آموزشی؟
دوره های آموزشی مهارتهای شغلی؟
دوره های آموزشی مهارتهای دیپلم ؟
فناوری نرم وفرهنگی؟
خدمات آموزشی؟

•برگزاری دوره های حضوری و مجازی و دریافت گواهینامه شرکت در دوره: - 100%

جهت ارتباط سریع با علاقمندان فعال در مراکز آموزشی، انجمنها، سمنها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی، برای انجام امورات اداری ثبت نام و برگزاری آموزشها و ارزیابی و ارایه محتواهای تولیدی آموزشی، سامانه شهاب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت..


کارشناسان و مدرسان ما


 مشاوران ما

 


مراکز همکار و مشتریان ما

تعدادی از مراکز همکار و مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

درخواست همکاری مراکز

 

 

 


تعدادی از برنامه های برگزا شده ما:


تعدادی از فرم های ما:


آمار ما

100
دوره مهارتهای شغلی
30
دوره های کاردانش
25
سمینارهای کارآفرینی
100
دوره های بازاریابی

ارومیه
خوی
مهاباد
بوکان
تکاب
ارومیه

گام های نوین کارآفرینی از طریق اینترنت چگونه است؟

شیوه های نوین تجارت الکترونیکی با ایجاد یک نوع بانک اطلاعاتی و سایت های ایترنتی؟
دریافت سفارش، اخبار مربوط به تحولات بازار،؟
قوانین و مقررات گمرک ایران و تعرفه های گمرکی کشورهای مقصد،؟
میزان صادرات کشورهای رقیب، آ؟
از هزینه حمل و نقل، بیمه، ابنارداری،نمادهای فرهنگی، ؟
قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در کشورهای مختلف،؟
پذیرش سفارش کشورها و افراد با اندازه، طرح و رنگ مورد نظر مشتری؟
تبلیغات فرش های دستباف شهرها و استان های مختلف کشور؟

 

مشتری : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

دسته : ,

تاریخ : 07 بهمن 1392

مشاهده آنلاین