کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار بر اساس مدل جهانی دیسک بنیاد شهید و امور ایثارگران نقده 14020503:


رویدادهای نزدیک آزمون فنی حرفه ای

نحوه برگزاری آزمون ها چگونه است؟

پس از گذراندن دوره آموزشی به آزمونها معرفی و بایستی در دو مرحله آزمون کتبی تستی با حداقل نمره ۵۰ و آزمون عملی با حداقل نمره ۷۰ موفق به گذراندن آزمون مربوطه شده و گواهینامه مهارت دریافت نمایید.

دو روز قبل از تاریخ آزمون کتبی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به دپارتمان آموزش مهارتهای کاردانش شرکت بیلگی سایار مراجعه نمایید

مشاهده تمامی آزمونهای

احراز هویت ثبت نام آزمون فنی حرفه ای

دسته :

تاریخ : 04 مرداد 1402