فعالیتهای اجتماع محور

پیش آزمون آموزش رویکرد اجتماع محور مراکز مثبت

لطفاً در سایت عضو شوید تا بتوانید در این آزمون شرکت کنید.
جلسه آموزش فعالیتهای اجتماع محور (درس قبلی)
بازگشت به فعالیتهای اجتماع محور

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه