جلسه سوم : آموزش کامل محاسبات شانه و تراکم

(فیلم اول )
محاسبه تعداد پیکسل در یک سایز مشخص در فرش ماشینی
چگونه شانه و تراکم یک فایل طراحی فرش را حساب کنیم ؟
(فیلم سوم )
چگونه  اندازه یک فایل طراحی فرش را محساب کنیم ؟
(فیلم چهارم)
آشنایی با مفهوم رجشمار و نحوه محاسبه آن
—————————
دانلود ها : ۶ فیلم آموزشی و فایل تمرین شانه و تراکم

جلسه دوم : نحوه خروجی گرفتن از فایل طراحی – حذف و اضافه کردن رنگ به نقشه (درس قبلی)
(درس بعدی) جلسه چهارم : تراکم دادن نقشه فرش
بازگشت به

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند