گزارش فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره آموزش فرش دستباف

جستجوی ورودی‌ها: دوره آموزشی 14020300-دوره آموزشی  |  ۱ – ۱۴۰۲۰۳۰۱- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان ارومیه – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای ۱۷و۱۶ خرداد  |  ۲ – ۱۴۰۲۰۳۰۲- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای ۵و۴ خرداد … ادامه خواندن گزارش فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره آموزش فرش دستباف