جشنواره مجری طرح

جشنواره مجری طرح

نمایش 1 - 1 از 1

ردیفتصویر جشنوارهتوضیحات مختصر در مورد محتواینامنام خانوادگیسازمان محل خدمت یا کدمرکزتاریخ تشکیل
1تصویر جشنواره

شرکت در قرعه کشی جشنواره

بیلگی سایار(شرکت آموزش و پژوهش)http://شرکت%20بیلگی%20سایار۱۴۰۱-۰۲-۰۹
ردیفتصویر جشنوارهتوضیحات مختصر در مورد محتواینامنام خانوادگیسازمان محل خدمت یا کدمرکزتاریخ تشکیل

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند