دسته: بنیاد شهید

بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’به استحضار میرساند: ‘ ]

در راستای قرارداد آموزشی فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران – ارومیه و شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار مطابق شیوه نامه و دستورالعملهای سامانه مدیریت آموزش جهت ارایه خدمات مربوطه به برگزاری دوره های آموزشی در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ با آدرس اینترنتی https://bilgisayariran.ir/shahid جهت بهره برداری متقاضیان رونمایی گردید.

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف اول’ link=’https://bilgisayariran.ir/lms/’ ]

بهره گیری از کارگاه های آموزشی

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف دوم’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b2/’ ]

استفاده از ایده های جدید و نوین کسب و کار

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’هدف سوم’ link=’https://bilgisayariran.ir/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/’ ]

گشترش فعالیت های پژوهشی نوآورانه 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آرشیو کارگاه های آموزشی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_portfolios category_id=”29″ column=”4″ count=”12″/]

[dt_sc_one_third first]

تعدادی از فعالیت های ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_portfolios category_id=”284,” column=”4″ count=”40″/]


[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=” ]

جهت ارتباط سریع با علاقمندان فعال در مراکز آموزشی، انجمنها، سمنها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی، برای انجام امورات اداری ثبت نام و برگزاری آموزشها و ارزیابی و ارایه محتواهای تولیدی آموزشی، سامانه شهاب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت..

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]نحوه برگزاری دوره های مجازی و دریافت گواهینامه چگونه است؟[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_accordion_group]

[dt_sc_toggle title=”سمینارها و کارگاه های آموزشی؟”]

1 سمینارهای آمادگی شغلی
2 اصول و فنون مذاکره

3 تجارت الکترونیک
4 توانمندسازی و توسعه تاب آوری خانواده

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”دوره های آموزشی مهارتهای شغلی؟”]

۱ مدیریت ارتباط با مشتری ۴۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲ اصول و روش های طلایی کار تیمی ۲۰ ۱۰۰,۰۰۰
۳ مدیریت رفتار سازمانی ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰
۴ تجارت الکترونیک ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰
۵ مدیریت پروژه(اصول و مفاهیم) ۲۰ ۱۰۰,۰۰۰
۱۴ دوره آموزش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر ۱۰ ۱۰,۰۰۰
۱۷ اصول و فنون مذاکره ۸ ۲۰,۰۰۰
۲۰ سمینارهای آمادگی شغلی ۵ ۱۰,۰۰۰
۲۱ بازاریابی اینترنتی ۱۵ ۱۲۰,۰۰۰
۲۲ تولید محتوای دیجبتال ۲*۴ ۱۱۱,۰۰۰
۲۴ کارگاه اینستاگرام ۴ ۴۷,۰۰۰
۲۵ توانمندسازی و توسعه تاب آوری خانواده ۱۰

۱ آزمون مهارت اول : (IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات ۱۲ ۳۰,۰۰۰
۲ آزمون مهارت دوم : (Windows ) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها ۸ ۳۰,۰۰۰
۳ آزمون مهارت سوم : (Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۴ آزمون مهارت چهارم : (Excel) شیوه کار با صفحه گسترده ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۵ آزمون مهارت ششم : (Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها ۲۶ ۳۰,۰۰۰
۶ آزمون مهارت پنجم : (Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب ۲۰ ۳۰,۰۰۰
۷ آزمون مهارت هفتم : (Internet) اطلاعات و ارتباطات ۱۲ ۳۰,۰۰۰

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”دوره های آموزشی مهارتهای دیپلم ؟”]

مهارت های گردشگری

 
 
 
 
 
 

مهارت های امور اداری

 
 
 
 
 
 
 

مهارت های مالی بازرگانی

 
 
 
 
 
 
 

تولید چنذرسانه

 
 
 
 
 

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”فناوری نرم وفرهنگی؟”]

نام استاندارد کد استاندارد قديم
نسخه کد شایستگی كد شغل
۱ دهیار ۲-۰۲/۱۰/۱/۱ ۳۵۴
۲ مدیریت رسانه ای بحران – ۱۹۵
۳ مسئول رسا محله ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۱-۱ ۱۲۲
۴ مشاور امور مهاجرتی ۲۶۳۵-۰۵ ۹۲۰
۵ مشاور تحصیل در خارج از کشور ۲۶۳۵-۱۰ ۱۰۰
۶ کار گروهی ۱ -۰۰۱ – ۴۹ -۲۶۳۹ ۴۰
۷ بکارگیری مهارت جامع برقراری ارتباط ۲۶۳۲-۴۹-۰۰۲-۱ ۲۴
۸ ویراستار مطبوعات و کتاب ۱-۵۹/۵۵/۱/۱ ۱۴۳
۹ بازاریاب مطبوعاتی ۱-۵۹/۵۶/۱/۱ ۷۶
۱۰ دبیر سرویس خبر ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۴-۱ ۱۶۹
۱۱ خبرنگار ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۱-۲ ۲۷۶
۱۲ خبرنگاری رسا محله ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۲-۱ ۱۲۸
۱۳ خبرنگاری ورزشی ۱-۵۹/۳۰/۱/۱ ۱۱۱
۱۴ خبرنگاری حوزه کودکان ۰۱/۱۲/۲۶۴۱ ۹۱
۱۵ خبرنگاری حوزه سیاسی ۰۱/۱۳/۲۶۴۱ ۱۰۰
۱۶ خبرنگاری زنان ۰۱/۱۴/۲۶۴۱ ۸۸
۱۷ روزنامه نگاری و خبرنویسی مطبوعات و روابط عمومی – ۹۰
۱۸ بازاریاب رسا محله ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۳-۱ ۱۲۰
۱۹ بکارگیری فرهنگ سپاسگزاری از اجزای هستی – ۸۵
۲۰ مداح و ستایشگر اهل بیت (ع) ۲۶۵۲-۷۳-۰۰۱-۱ ۱۸۸
۲۱ مسنول سمعی و بصری و روابط عمومی ۱-۳۹/۳۹/۱/۲ ۱۴۸
۲۲ مسئول اندازه گیری رضایت مشتریان ۲۴۳۲/۲ ۴۴
۲۳ بکارگیری چهره شناسی در مذاکرات – ۵۲
۲۴ متصدی روابط عمومی ۲-۱۹/۹۰/۱/۱ ۲۶۵
۲۵ بکارگیری مهارتهای زندگی ۶۳۳۰-۷۳-۰۰۱-۱ ۳۶
۲۶ مسئول اطلاع رسانی ۲۶۴۱-۷۳-۰۰۵-۱ ۲۵
۲۷ بکارگیری زبان بدن در بر قراری ارتباط ۴,۲۲۵۲۱E+۱۴ ۵۶
۲۸ بکارگیری مهارت های پیش از ازدواج – ۷۴
۲۹ بکارگیری سواد فضای مجازی – ۶۰

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”خدمات آموزشی؟”]

نام استاندارد کد استاندارد قديم
۱ برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی – ۲۲
۲ سخنرانی حرفه ای ۲۶۳۲-۴۹-۰۰۱-۱ ۱۰۰
۳ تکنیک‎های تدوین چشم انداز ۱۲۲۳۱۱۰۷۰۳ ۵۷
۴ مدیریت اضطراب و بیان نافذ ۲۶۳۲-۴۹-۰۰۳-۱ ۲۰
۵ مدیریت زمان ۱۲۱۲۱۳۰۴۰۱ ۴۰
۶ بکارگیری تفکر مکتوب – ۶۰
۷ تسهیلگری – ۸۰
۸ مشاور مشاغل ۱-۹۴/۳۱/۱/۱ ۳۸۳
۹ خلاقیت و نوآوری در محیط کار ۲,۴۲۳۴E+۱۴ ۴۰
۱۰ حل مسئله در محیط کار ۲۳۵۱۱۳۰۴۰۱ ۵۰
۱۱ ساماندهی محیط کار (۵S) ۲۴۲۴۱۳۰۵۰۲ ۵۰
۱۲ مقاله نویسی حرفه ای – ۳۰
۱۳ پژوهشگر ۵۳۱۲-۴۹-۰۰۲-۱ ۲۶۸
۱۴ پژوهشگر ماهر ۵۳۱۲-۴۹-۰۰۳-۱ ۴۰۱
۱۵ تهیه و تدوین پروپوزال ۲۶۳۵۱۳۰۴۰۱ ۴۰
۱۶ آفرینشگر ۲-۱۹/۲۸/۱/۳ ۹۰
۱۷ آمادگی شغلی ۲۳۵۹-۴۹-۰۰۵-۱ ۴۵
۱۸ کاربینی ۲۳۵۹-۴۹-۰۰۴-۱ ۳۲
۱۹ لایحه نویس قضایی ۱-۲۱/۱۲/۱/۱ ۱۵۱
۲۰ کارآفرین پروری مادران ۲۳۲۰-۴۹-۰۰۱-۱ ۳۶
۲۱ مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍ ۱-۹۳/۴۲/۱/۱/۱ ۸۸
۲۲ برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده ۷-۲۰/۱۲/۱/۳ ۳۲۴
۲۱ مدیر مهد کودک ۱-۳۴/۲۵/۱/۲ ۲۶۰
۲۲ مربی مهد کودک ۱-۳۴/۲۱/۱/۱ ** ۵-۴۰/۳۶/۱/۲ **۲۳۴۱۴۰۴۹۰۰۱۰۰۰۱ ** ۲۳۴۲۴۰۴۹۰۰۱۰۰۱۱ ۲۰۰
۲۳ پرورش رشد حرکتی کودک – ۱۳۰
۲۴ مربی مهد کودک با نیازهای ویژه(ناتوان،کم توان) – ۲۱۲
۲۵ مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام ۳۴۲۲-۴۹-۰۰۱-۲ ۱۸۶
۲۶ بکارگیری امور حقوقی کودک ۳۴۱۱-۴۹-۰۰۱-۱ ۱۲۴
۳۱ کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی(IQ MAS) ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۹-۱ ۱۴۸
۳۲ مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی ۱-۹۳/۱۳/۱/۱ ۲۸۲
۳۳ کارشناس آسیب های اجتماعی ۱-۹۳/۱۱/۱/۱ ۱۳۵
۳۴ کارشناس پرورش کودکان خلاق ۲-۱۹/۳۱/۱/۱ ۱۰۵
۳۵ تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۶-۱ ۷۱
۳۶ تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۷-۱ ۱۰۱
۳۷ توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی ۲۲۶۹-۴۹-۰۰۱-۱ ۸۲
۳۸ مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) ۱-۸۰/۳۱/۱/۱ ۲۷۰
۳۹ مشاور امور قضائی خانواده ۱-۲۱/۱۳/۱/۱ ۱۰۰
۴۰ دستیاری اجرایی امور حقوقی ۲۶۱۲۱۰۰۵۰۱ ۴۰
۴۱ مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) ۱-۹۳/۴۱/۱/۱/۲ ۶۴
۴۲ مددیار خانواده معتاد ۵۳۲۹/۲ ۱۸۶
۴۳ مددیاربازپروری اعتیاد ۵۳۲۹/۱ ۲۴۰
۴۴ مامور اورژانس اجتماعی ۱-۹۳/۱۲/۱/۱ ۱۵۰
۱ مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ۲-۱۹/۱۱/۱/۳ ۱۰۰
۲ مدیر آموزش ۱-۳۹/۵۹/۲/۲ ۲۹۶
۳ آزمونگری (سنجش عملی مهارت ‌های فنی و حرفه‌ای) – ۴۰
۴ مدیریت بر حوزه آزمون ۲۳۵۹-۴۹-۰۰۲-۱ ۵۰
۵ مربی سواد آموزی(سطح یک) ۲۳۵۱-۴۹-۰۱۴-۱ ۱۹۸
۶ مربی سواد آموزی(سطح دو) ۲۳۵۱-۴۹-۰۱۵-۱ ۱۲۶
۷ مربی سواد آموزی(سطح سه) ۲۳۵۱-۴۹-۰۱۶-۱ ۸۴
۸ کارشناس آموزش ۲۳۵۱-۴۹-۰۱۳-۱ ۱۵۵
۹ پداگوژی ۲,۳۵۱۴E+۱۴ ۹۰
۱۰ آموزش حقوق شهروندی ۱-۳۹/۳۰/۱/۱ ۱۲۰
۱۱ مشاوره و هدایت آموزشی ۲۳۵۹-۴۹-۰۰۳-۱ ۵۰
۱۲ ارزیابی درونی مراکز آموزشی ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۱-۱ ۳۵
۱۳ مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO ۱۰۰۱۵ ۱۲۱۲-۳۷-۰۰۱-۱ ۹۸
۱۴ تدوین کننده استاندارد آموزشی ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۵-۱ ۲۰۰
۱۵ مراقبت از آزمون ۱-۳۹/۳۱/۱/۱/۱ ۲۴
۱۶ نظارت بر حوزه آزمون – ۳۰
۱۷ بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای ۱-۳۵/۹۵/۱/۲ ۱۸
۱۸ مشاوره تاسیس آموزشگاه ۲۳۵۱-۴۹-۰۰۲-۱ ۶۹
۱۹ مسئول کارواش ۹/۹۹/۱۰/۱/۱ ۱۴۲
۲۰ دستیار پژوهشگر ۵۳۱۲-۴۹-۰۰۱-۱ ۱۶۹
۲۱ مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ۱-۴۹/۹۶/۱/۱ ۲۲۹
۲۲ امر به معروف و نهی از منکر ۳۴۱۳-۴۹-۰۰۱-۱ ۳۶
۲۳ امر به معروف و نهی از منکر در خانواده ها ۳۴۱۳-۴۹-۰۰۳-۱ ۱۴
۲۴ روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ۱-۴۹/۹۵/۱/۲ ۱۰
۲۵ تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر ۳۴۱۳-۴۹-۰۰۴-۱ ۱۶
۲۶ مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ۱-۴۹/۹۵/۱/۳ ۱۸۰
۲۷ مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی ۱-۹۱/۳۴/۱/۳ ۱۰۴
۲۸ کتابدار ۱-۹۱/۹۸/۲/۲ ۸۰
۲۹ تند خوان ۱-۳۵/۹۲/۱/۲ ۱۸۷
۳۰ مشاور خرید و فروش اتومبیل ۴-۴۱/۳۰/۱/۲ ۱۰۵
۳۱ مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت ۴-۴۱/۳۱/۱/۱ ۹۰

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]•برگزاری دوره های حضوری و مجازی و دریافت گواهینامه شرکت در دوره:[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_one_third first]

از کجا باید شروع کرد؟

در مراکز آموزشی، انجمنها، سمنها و تشکلهای دولتی و غیر دولتی، برای انجام امورات اداری ثبت نام و برگزاری آموزشها و ارزیابی و ارایه محتواهای تولیدی آموزشی، سامانه شهاب راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

[dt_sc_button type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست آموزش و صدور گواهینامه[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4/

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

فرم رزرو شرکت در دوره:

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]کارشناسان و مدرسان ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

https://bilgisayariran.ir/sabt-ostad-farsh/

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

فرم ارزیابی مدرس دوره آموزشی

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

 

 

[/dt_sc_one_third]

[/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]مراکز همکار و مشتریان ما[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

تعدادی از مراکز همکار و مشتریان ما:

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[dt_sc_button type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]درخواست همکاری مراکز[/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

فرم ثبت نام و ارزیابی مراکز همکار

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

 

 

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]تعدادی از فرم های ما:[/dt_sc_h2]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ثبت نام” link=”hhttps://bilgisayariran.ir/sabt-form1-farsh/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”حضورغیاب” ” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b2-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”پایان دوره” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-3-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%da%a9%d9%87-%d8%af%d9%88/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://bilgisayariran.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مدرس” link=”https://shahabir.ir/arzyabi-ostad-farsh/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://bilgisayariran.ir/%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a7/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_one_third first]

فرم شماره ۱: فرم ثبت نام دوره

فرم شماره ۲: فرم حضور وغیاب فراگیران دوره

پنجره واحد مدیریت ایده های خلاقانه اداره فرش

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

جدول۱: مشخصات کلی دوره

جدول ۳( مراحل اجرایی و عناوین کارهای اجرایی دوره )

جدول شماره ۴:هزینه های دوره آموزش

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

تفاهمنامه همکاری استعدادیابی مهارت

استعدادیابی

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”30″ class=”dark-bg”]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آمار ما[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_counter title=”دوره مهارتهای شغلی” number=”100″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دوره های کاردانش” number=”30″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”سمینارهای کارآفرینی” number=”25″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”دوره های بازاریابی” number=”100″ /][/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_fullwidth_section][dt_sc_hr_invisible /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”ارومیه” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”خوی” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”مهاباد” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”بوکان” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_half first]

[dt_sc_donutchart_medium title=”تکاب” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[dt_sc_donutchart_medium title=”ارومیه” bgcolor=”#808080″ fgcolor=”#00cdcd” percent=”100″ /]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]گام های نوین کارآفرینی از طریق اینترنت چگونه است؟[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_accordion_group]

[dt_sc_toggle title=”شیوه های نوین تجارت الکترونیکی با ایجاد یک نوع بانک اطلاعاتی و سایت های ایترنتی؟”]

شیوه های نوین تجارت الکترونیکی با ایجاد یک نوع بانک اطلاعاتی و سایت های ایترنتی

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”دریافت سفارش، اخبار مربوط به تحولات بازار،؟”]

دریافت سفارش، اخبار مربوط به تحولات بازار،

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”قوانین و مقررات گمرک ایران و تعرفه های گمرکی کشورهای مقصد،؟”]

قوانین و مقررات گمرک ایران و تعرفه های گمرکی کشورهای مقصد،

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”میزان صادرات کشورهای رقیب، آ؟”]

میزان صادرات کشورهای رقیب، آ

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”از هزینه حمل و نقل، بیمه، ابنارداری،نمادهای فرهنگی، ؟”]

از هزینه حمل و نقل، بیمه، ابنارداری،نمادهای فرهنگی،

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در کشورهای مختلف،؟”]

قدرت خرید طبقات مختلف مصرف کننده در کشورهای مختلف،

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”پذیرش سفارش کشورها و افراد با اندازه، طرح و رنگ مورد نظر مشتری؟”]

پذیرش سفارش کشورها و افراد با اندازه، طرح و رنگ مورد نظر مشتری

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”تبلیغات فرش های دستباف شهرها و استان های مختلف کشور؟”]

تبلیغات از فرش های دستباف شهرها و استان های مختلف کشور

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]