تالار گفتمان

Comments

3 پاسخ به “تالار گفتمان”

 1. ذکریا محترم نیم‌رخ

  ضرورت تاسیس مرکز
  مراجعات متعدد کارگزاران و افراد مرتبط با مسجد به ولی فقیه و فقدان مرکز و مرجع مقبول آگاه و نافذ الکلمه نشان دهنده ضرورت تشکیل مرکزی برای رسیدگی به امور مساجد است

  ۱ مخاطبان مشتریان مرکز ابلاغیه رهبری اصولاً مخاطب محور و مشتری مدار است چرا که رهبری خود اشاره مرتبطین با مساجد من جمله ائمه جماعت گروه‌های بسیج متولیان و متصدیان و غیر هم دارند که مراجعات آنها سبب اصلی تشکیل مرکز است بنابراین ضروری است مرکز سوالات نیازها و بایسته‌های آنان را بشناسد و در ارائه خدمات خود به آنان توجه جدی داشته باشد

  ۲ ماموریت‌های اصلی مرکز ماموریت‌های اصلی مرکز بدین شرحند حفظ قداست مساجد تقویت هماهنگ جنبه‌های معنوی و انقلابی و تعلیمی و تبلیغی سلامت و امنیت محیط آن و دور ماندن از منازعات واقشات داخلی

  ۳ چشم انداز مساجد در افق عملکرد مرکز پایگاه‌هایی پررونق کارآمد و شکوفا برای اسلام و انقلاب مروج و محور دین و معنویت و اخلاق

  ۴ چشم انداز مرکز رسیدگی به امور مساجد مرکزی مقبول آگاه و نافذ الکلمه در امر مساجد

 2. ذکریا محترم نیم‌رخ

  ذکریا محترم, [۱۹.۰۲.۲۴ ۱۷:۱۹]
  دفتر طرح و برنامه ۱ واحد طراحی جامع جو واحد برنامه‌ریزی ۳ واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  معاونت اجرایی ۱ مدیریت فنی مهندسی ۲ مدیریت تکریم ۳ مدیریت تامین و پشتی ۴ مدیریت اداری منابع انسانی مدیریت امور مالی

  معاونت جذب و آموزش ۱ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات آموزشی ۲ مدیریت سنجش ارزیابی و برنامه‌ریزی ۳ مدیریت آموزش و ارتقای کارگزاران مسجد ۴ مدیریت جذب و استقرار

  معاونت فرهنگی اجتماعی ۱ مدیریت رصد سنجش و طراحی فرهنگی ۲ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات فرهنگی مدیریت برنامه‌های فرهنگی اجتماعی ۴ مدیریت پایگاه تخصصی مسجد

  دفتر طراحی و استقرار نظام مالی و حسابرسی ۱ استقرار نظام مالی و حسابرسی

  دفتر نظارت و ارزیابی ۱ واحد سنجش و ارزیابی مساجد ۲ واحد بانک اسناد ۳ واحد صیانت و حل اختلاف

  مدیریت روابط عمومی ۱ مدیریت روابط عمومی

  مدیریت هسته گزینش هسته گزینش

 3. ذکریا محترم نیم‌رخ

  ذکریا محترم, [۱۹.۰۲.۲۴ ۱۷:۱۹]
  دفتر طرح و برنامه ۱ واحد طراحی جامع جو واحد برنامه‌ریزی ۳ واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  معاونت اجرایی ۱ مدیریت فنی مهندسی ۲ مدیریت تکریم ۳ مدیریت تامین و پشتی ۴ مدیریت اداری منابع انسانی مدیریت امور مالی

  معاونت جذب و آموزش ۱ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات آموزشی ۲ مدیریت سنجش ارزیابی و برنامه‌ریزی ۳ مدیریت آموزش و ارتقای کارگزاران مسجد ۴ مدیریت جذب و استقرار

  معاونت فرهنگی اجتماعی ۱ مدیریت رصد سنجش و طراحی فرهنگی ۲ مدیریت تامین و تولید محتوا و محصولات فرهنگی مدیریت برنامه‌های فرهنگی اجتماعی ۴ مدیریت پایگاه تخصصی مسجد

  دفتر طراحی و استقرار نظام مالی و حسابرسی ۱ استقرار نظام مالی و حسابرسی

  دفتر نظارت و ارزیابی ۱ واحد سنجش و ارزیابی مساجد ۲ واحد بانک اسناد ۳ واحد صیانت و حل اختلاف

  مدیریت روابط عمومی ۱ مدیریت روابط عمومی

  مدیریت هسته گزینش هسته گزینش

  ذکریا محترم, [۱۹.۰۲.۲۴ ۱۸:۲۰]
  برنامه راهبردی سوم راهبرد اول
  توانمندسازی ائمه جماعات و سایر کارگزاران مسجد
  مسئله راهبردی ضرورت استقرار کارگزارانی برخوردار از شایستگی‌های مطلوب در مساجد
  ۱ حوزه متولی معاونت جذب آموزش
  پروژه تکمیل اصلاح و به روزآوری اسناد پشتیبان مرتبط با توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد هدف ۵ ساله ��مندی از اسناد پشتیبان در برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد

  ۲ حوزه متولی معاونت جذب آموزش
  پروژه بهسازی اصلاح و به روزآوری فرایندها و سازوکارهای مرتبط با توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران �رنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی ائمه جماعت و سایر کارگزاران مسجد

  ۳ ۵حوزه متولی معاون اجرایی
  پروژه بهسازی و به روزآوری خدمات و رویکرد تکریمی مرکز در خصوص کارگزاران مساجد هدف ۵ ساله مواجهه شایسته مرکز با کارگزاران مسجد و بهره‌بندی کارگزاران مساجد از خدمات تکریمی روز آمد موثر و مطلوب

  ۵ حوزه متولی معاونت جذب و آموزش
  پروژه شناسایی جذب و آماده سازی ائمه جماعت متناسب با نیازهای استان هدف ۵ ساله بهره‌بندی همه مساجد استان ائمه است از امام جماعت کارآمد و توانمند

  ۶ حوزه متولی معاونت جذب و آموزش
  پروژه به کارگیری آموزش و ارتقا ائمه جماعت استان هدف ۵ ساله تقویت ظرفیت و توان ائمه جماعت استان

  ۷ حوزه متولی معاونت جذب و آموزش
  پروژه ایجاد و به روزآوری ساز و کار پایش و ارزیابی عملکرد ائمه جماعت هدف ۵ ساله اشراف نظارتی مرکز در نسبت با وضعیت ایفای نقش ائمه جماعت در مساجد

  ۸ حوزه متولی معاونت‌های جذب آموزش و فرهنگی اجتماعی
  پروژه ارتقا هویتی گسترش کمی توجیه و آموزش خادمان مساجد هدف ۵ ساله بهره‌بندی همه مساجد استان از خادمینی با انگیزه و کارآمد

  ۹ مهر حوزه متولی معاونت جذب و آموزش
  پروژه بازخوانی جایگاه هویت بخشی و اعتباربخشی به آمنای مساجد هدف ۵ ساله بهره‌بندی مساجد استان از هیئت امنای متعهد با انگیزه و توانمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *