گیاهان دارویی

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آموزش گیاهان دارویی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

آموزش گیاهان دارویی

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” timeline_button=”no”](فرم عضویت اولیه) [/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

آموزش گیاهان دارویی

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آموزش کرم سازی[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

آموزش کرم سازی

ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” timeline_button=”no”](فرم عضویت اولیه) [/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

آموزش ساخت کرم گیاهی

[dt_sc_tabs_horizontal]
[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آموزش علوم پایه طب سنتی ایران[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_third first]

مزاج شناسی، گیاهان دارویی و حجامت

[dt_sc_button type=”type6″ link=”https://bilgisayariran.ir/?redirect_to=https%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F%3Fredirect_to%3Dhttps%3A%2F%2Fbilgisayariran.ir%2F&login=true” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” timeline_button=”no”](فرم عضویت اولیه) [/dt_sc_button]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ]

معروف ترین و بهترین گیاهان دارویی جهان

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”همین الان رزرو نمایید” target=”_blank” icon=”fa-headphones” link=’https://bilgisayariran.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88/’]

خدمات مشاوره آنلاین :

مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

هر فردی زمانی که با هرگونه مشکلات فردی رو به رو می شود و توانایی تصمیم گیری درست را ازدست می دهد بهترین راه حل مشورت کردن با یک روانشناس و متخصص آنلاین به صورت مشاوره آنلاین و یا دیگر موارد می باشد .

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه۰۰۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

-آهن (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه۰۰۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

تاسیم_۲ (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه۰۰۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

منگنز (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه۰۰۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

ید (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه۰۰۵” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327872.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

گوگرد (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه۰۰۶” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327873.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

کلسیم (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه۰۰۷” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327874.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

هیدرات+های+کربن (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه۰۰۸” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327876.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

الرژی ها (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه۰۰۹” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327876.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

واریس (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه۰۱۰” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327883.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

ابسه+مقعدی (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه۰۱۱” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327882.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

ارترپت (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه۰۱۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327882.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

اسم (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه۰۱۳” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327877.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

اسهال (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه۰۱۲” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

افت+دهان (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://bilgisayariran.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه۰۱۳” link=”” custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

افسردگی (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه۰۱۴” link=”https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

اگزما (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]معروف ترین و بهترین گیاهان دارویی جهان[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

آشنایی با گیاهان دارویی در طب سنتی

درمان با گیاهان دارویی به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد. ارتباط بین انسان و جستجوی او برای یافتن مواد دارویی و درمانگر در طبیعت مربوط به گذشته های دور است، که شواهد زیادی از منابع مختلف به دست آمده است. اسناد مکتوب ، آثار حفظ شده و حتی داروهای اصلی گیاهی گواه این مدعا است. آگاهی از استفاده از گیاهان دارویی نتیجه سالها مبارزه علیه بیماری هایی است که به دلیل آن انسان یاد گرفت که در طبیعت به دنبال گیاهان، دانه ها، میوه به دنبال دارو برود. علوم معاصر اقدام فعال آنها را تأیید کرده است و در داروسازی مدرن طیف وسیعی از داروهای منشأ گیاهی را گنجانده است که توسط تمدن های باستان شناخته شده و در طول هزاره ها استفاده می شده است.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

چکیده ای در مورد گیاه دارویی (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

روشهای استفاده از گیاهان دارویی (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

دمنوش برای حفظ سلامت (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

۰۰-اامقدمه (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

۰۱-سیستم+ایمنی+بدن (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

۰۲-تاثیر+رنگ+ها+در+زندگی+روزمره (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

۰۳-تغذیه (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

۰۴-آهن (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

۰۵-پتاسیم_۲ (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

۰۶-منگنز (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

۰۷-ید (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

۰۸-گوگرد (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /][dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

۰۹-کلسیم (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

۱۰-سدیم (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

۱۱-هیدرات+های+کربن (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’چکیده ای در مورد گیاه دارویی’ link=” ]

۱۲-واریس (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روشهای استفاده از گیاهان ‘ link=” ]

ابسه+مقعدی (آقای رسولی)

 

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’دمنوش برای حفظ سلامت’ link=” ]

ارترپت (آقای رسولی)

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_callout_box type=”type5″ button_text=”همین الان” target=”_blank” icon=”fa-headphones” link=’https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87′]

کلام پایانی درباره تاریخچه و فواید گیاهان دارویی

گیاهان دارویی نه تنها شما را در بسیاری از بیماری های جسمی و روحی یاری می کنند، تقریبا بدون ضرر هستند. اگر در استفاده از آنها دقیق باشید و تداخل دارویی رخ ندهد شما به خوبی بر مشکلات و بیماری ها چیره می شوید. همانطور که در دل طبیعت به سفر می روید، گیاهان دارویی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهید. با اتصال مجدد به سنت هایی که اجداد ما برای حفظ آنها سخت جنگیدند، میراث، سفرها و فداکاری های درمانی نیاکان خود را گرامی بدارید.

[/dt_sc_callout_box]


[dt_sc_callout_box type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=” همین الان” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

بهترین گیاهان دارویی جایگزین داروی شیمیایی

داروهای گیاهی ممکن است راه حل در دسترس تر و مفیدتری برای بهبود برخی از بیماری ها باشد. حتی تصور می شود در این دوران مدرن و با افزایش گزینه های فناوری پزشکی صنعتی، جنبشی رو به افزایش برای بازگرداندن روش های درمانی قدیمی گیاه پایه وجود دارد. گیاهان دارویی در عصر فناوری و طب نوین هنوز با اقبال و توجه روبرو است. شاید مهمترین دلیل آن بی خطر بودن گیاهان برای بسیاری از انسان ها و بیماری ها است. خطر و عوارضی که داروهای شیمیایی برای بدن دارند در گیاهان وجود ندارد.

ما می دانیم که دسترسی به مراقبت های بهداشتی آسان نیست. هزینه های پزشکی سرسام آور افزایش می یابد و بسیاری از مردم با قیمت های بالای هزینه های بهداشتی دست و پنجه نرم می کنند. برخی دیگر نیز به دلیل شرایط جامعه، نژاد، جنسیت و… در دستیابی به مراقبت با کیفیت بالا با مشکل روبرو هستند و مشتاق گزینه های خارج از سیستم پزشکی نوین هستند. گرچه انسان برای جلوگیری از تداخل با سایر روش های درمانی تجویز شده توسط پزشک باید مراقب باشد.

[/dt_sc_callout_box]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]معروف ترین و بهترین گیاهان دارویی جهان[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]آموزش های رایگان کارآفرینی و خلاقیت برای کودکان[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /]


[dt_sc_one_third first][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-خلاصه-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارایه دیسک-ویژگیهای عمومی و خاص لایه ها ۰۰۳۰۱-۹۹۱۲٫pdf’ ][/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third][dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱’ link=’https://bilgisayariran.ir/wp-content/uploads/2022/06/محتوای ارائه دیسک-کاربردها-۱۴۰۱٫pdf’ ]

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third][dt_sc_hr_invisible_medium /]

 

[dt_sc_callout_box type=”type5″ link=”https://bilgisayariran.ir/lms/course/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85/” button_text=” همین الان ثبت نام کنید” icon=”headphones” target=”_blank” class=””]

دوره عمومی ویژه:  پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ویژه

با موضوع آشنایی با مواد مخدر، مهارتهای زندگی و مهارتهای تربیت فرزندان (بمدت ۶ ساعت و با ارائه گواهینامه مورد تایید شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر)  (راهننمای ثبت نام)

[/dt_sc_callout_box][dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’آموزش اصول و فنون مذاکره
‘ link=’http://urm-academy.ir/LMS/swf/fonnon/res/index.html’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’مدیریت نوآوری و خلاقیت سازمانی’ link=’http://urm-academy.ir/LMS/swf/noavari/res/index.html’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’اعتیاد و آسیب های اجتماعی’ link=’http://urm-academy.ir/LMS/swf/etiyad/res/index.html’ ]

فیلم ها و مطالب آموزشی با موضوع و تایید کارگروه تخصصی کمیته فرهنگی و پیشگیری در سایت باری گذاری شد

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_progressbar type=”progress-striped-active” color=”#8b5595″ value=”100″]آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی[/dt_sc_progressbar]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”]فرایند کاری[/dt_sc_h2][dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_timeline_section]

[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon1″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/?page_id=16333&preview=true” title=”گام اول” subtitle=”ثبت نام و عضویت در سایت”]
حرمابتداعا باید در سامانه ثبت نام نموده و عضو سامانه بشوید. (کسانیکه قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشند نیازی به ثبت نام مجدد نیست).

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon2″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/courses-layout-2″ title=”گام دوم” subtitle=”آموزش و شرکت در دوره ها و وبینارها”]
دوره مورد نظر را انتخاب و پس از افزودن به سبد و سفارش آن از محتوای دوره و وبینار مربوطه استفاده نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”left” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon3″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/classes-list/” title=”گام سوم” subtitle=”شرکت در آزمون دوره”]
بعد از شرکت در جلسات و وبینارها و آموزش محتوای دوره در آزمون مورد نظر شرکت نمایید.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[dt_sc_timeline align=”right” class=””]
[dt_sc_timeline_item fontawesome_icon=”timeline-icon4″ custom_icon=”” link=”https://bilgisayariran.ir/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%87/” title=”گام چهارم” subtitle=”صدور گواهینامه”]
پس از اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره گواهینامه صادر خواهد شد.

[/dt_sc_timeline_item]
[/dt_sc_timeline]
[/dt_sc_timeline_section][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ][/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[/dt_sc_one_third][dt_sc_one_third ]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]معروف ترین و بهترین گیاهان دارویی جهان[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

نگه داشتن گیاهان دارویی برای درمان بیماری های شایع بسیار مفید هستند. برای تسکین سردرد، درد شکم و حتی سوزش گزش می توانید به برخی از گیاهان دارویی مراجعه کنید. گیاهان را می توان در چای مصرف کرد، به عنوان چاشنی استفاده کرد، به صورت موضعی به عنوان روغن استفاده کرد یا به صورت قرص مصرف کرد.

مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه باید قبل از مصرف یا استفاده از موارد جدید برای بدن، با پزشک و متخصص این حوزه مشورت کنید. برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد بهترین گیاهان دارویی، معروف ترین و برترین آنها، مزایای قابل توجه برای سلامتی و نحوه استفاده از آنها را جمع آوری کردیم.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

معروف ترین گیاهان دارویی جهان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

مزایای 

 • ا

موارد استفاده 

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]ریحان از گیاهان دارویی مقدس[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

ریحان ( ocimum basilicum ) یک گیاه رایج است که برای تزیین سالاد، ماکارونی و بسیاری از وعده های غذایی دیگر برای افزودن عطر و طعم خوشمزه استفاده می شود. به لطف ویتامین ها و مواد معدنی موجود در ریحان، مانند ویتامین K و آهن، این گیاه برای مقابله با بیماری ها بسیار مفید است. به عنوان مثال، منگنز موجود در ریحان به متابولیسم ترکیبات مختلف در بدن کمک می کند.

ریحان مقدس که معمولاً به آن تولیس گفته می شود، گونه خاصی از ریحان است که از هندوستان سرچشمه می گیرد. این یک گیاه مقدس محسوب می شود که در چای ها، پمادها و سایر موارد استفاده می شود. برای کمک به درمان انواع بیماری ها مانند تب و دیابت بسیار مورد توجه است. طعم این گونه بسیار قوی تر از ریحان معمولی است!

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

مزایای ریحان

 • استرس را کاهش می دهد
 • خواص ضد باکتری قوی دارد
 • منبع غنی از آنتی اکسیدان ها است
 • از برخی اثرات مضر پیری جلوگیری می کند
 • التهاب و تورم را کاهش می دهد
 • استخوان ها و کبد را تقویت می کند
 • ایمنی را افزایش می دهد
 • متابولیسم را تقویت می کند
 • هضم را بهبود می بخشد

موارد استفاده از ریحان

 • علاوه بر مصرف رایج ریحان می توانید به دو شکل زیر هم از آن استفاده کنید:
 • به عنوان چاشنی غذا
 • از آن در اسموتی ها بهره بگیرید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”] سنبل الطیب (Nepeta Cataria یا catnip)[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

علف گربه یا سنبل الطیب ( nepeta cataria ) یک گیاه سرگرم کننده برای گربه ها است. بیشتر گربه ها جذب گیاه می شوند و از آنجا که رایحه آن به عنوان یک محرک عمل می کند، در نزدیکی آن می چرخند. این گیاه دارویی نیز در صورت مصرف به عنوان یک آرامبخش برای گربه ها عمل می کنند. از طرف دیگر ، برای انسان به طور معمول به عنوان مسکن استرس، کمک به خواب و راه حلی برای مشکلات پوستی استفاده می شود. بیشتر فواید آن برای سلامتی از وجود نپتالاکتون، تیمول و سایر ترکیبات است که این گیاه را برای موجودات زنده جهان به تجربه ای عالی تبدیل کرده است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

فواید سنبل الطیب

 • خارش ناشی از گاز حشرات را برطرف می کند
 • آرامش بخش است و اضطراب و استرس را آرام می کند
 • ناراحتی معده را برطرف می کند
 • بهبودی ناشی از سرماخوردگی و تب را بهبود می بخشد

موارد استفاده از سنبل الطیب

 • برگ ها را برای یک چای دم کنید
 • برگ های خشک شده را بسوزانید تا عطر آن آزاد شود
 • روغن های حاصل از سنبل الطیب یا برگهای اساسی را به صورت موضعی بمالید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”] فلفل از گیاهان دارویی پر مصرف و مفید[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

فلفل یک چاشنی تند و خوشمزه برای هر وعده غذایی است. فلفل یک سم زدا برای بسیاری از بیماری ها است. کپسایسین ترکیبی است که مسئول خاصیت فلفل قرمز است. از دیگر مزایای فلفل می توان به تسکین درد و کاهش کلسترول اشاره کرد.نگه داشتن گیاهان دارویی برای درمان بیماری های شایع بسیار مفید هستند. برای تسکین سردرد، درد شکم و حتی

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

فلفل از گیاهان دارویی پر مصرف و مفید 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

فلفل

 • در بدن سم زدایی می کند
 • متابولیسم را تقویت می کند
 • ناراحتی معده را تسکین می دهد و به هضم غذا کمک می کند
 • گردش خون را بهبود می بخشد
 • درد را تسکین می دهد

موارد استفاده از فلفل

 • به سس ها، مخلوط ادویه ها و سایر غذاها اضافه کنید
 • به صورت قرص مصرف کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]بابونه از محبوب ترین و بهترین گیاهان دارویی[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

گل بابونه دارای غلظت بالایی از آنتی اکسیدان است که آن را به یک گیاه عالی برای تسکین انواع بیماری ها تبدیل می کند. بابونه معمولاً به عنوان چای مصرف می شود و می توانید با دم کردن گل های خشک بابونه یک دمنوش مفید درست کنید. نوشیدن یک فنجان چای بابونه قبل از خواب می تواند به آرامش شما کمک کند و خواب آرام تری داشته باشید.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

فواید بابونه

 • سلامت کلی پوست را بهبود می بخشد
 • درد را تسکین می دهد
 • به خواب کمک می کند
 • التهاب و تورم را کاهش می دهد
 • منبع غنی از آنتی اکسیدان ها است
 • گرفتگی را برطرف می کند

موارد استفاده از بابونه

 • یک چای با گل های خشک بابونه درست کنید
 • استنشاق روغن بابونه بسیار مفید است
 • روغن بابونه را به صورت موضعی استفاده کنید

 

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]قاصدک گیاه دارویی سرشار از مواد معدنی[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

قاصدک ها نه تنها خوراکی هستند، بلکه پر از فواید سلامتی نیز می باشند. این گیاهان دارویی مملو از مواردی هستند که برای شما مناسب است: ویتامین K، ویتامین C، آهن، کلسیم و … . این ویتامین ها و مواد معدنی به سلامت استخوان و کبد کمک می کنند. تمام قسمت های یک قاصدک برای شما مفید است. به عنوان مثال، ریشه قاصدک معمولاً برای چای استفاده می شود. برگ قاصدک به عنوان تزیین غذاهای مختلف و شیره قاصدک برای پوست شما عالی است!

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

فواید گیاه قاصدک

 • سم زدایی از کبد و پشتیبانی از سلامت کلی کبد
 • عفونت پوست را درمان می کند
 • از سلامت کلی استخوان پشتیبانی می کند
 • عفونت های ادراری را درمان و پیشگیری می کند

موارد استفاده از قاصدک

 • با قاصدک یک چای درست کنید
 • از برگ های قاصدک به عنوان تزیین ظرف غذا استفاده کنید
 • به صورت قرص مصرف کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]سرخارگل گیاه دارویی تقویت کننده سیستم ایمنی[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

سرخارگل یا اکیناسه (اکیناسه پورپوره) نیز معمولاً به عنوان گل مایل به قرمز و بنفش شناخته می شود. این گل دیگری است که به طور معمول در چای برای تسکین علائم مختلف و تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده می شود. این گیاه محبوب اغلب برای تسریع بهبودی از سرماخوردگی استفاده می شود. توجه به این نکته مهم است که در صورت مصرف مداوم دوزهای زیاد، اکیناسه می تواند اثرات منفی مانند حالت تهوع و سرگیجه ایجاد کند.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

مزایای گیاه سرخارگل

 • عفونت های دستگاه ادراری را درمان و پیشگیری می کند
 • سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند
 • مشکلات تنفسی فوقانی را برطرف می کند
 • با عفونت ها مبارزه می کند
 • علائم ناشی از سرماخوردگی را کاهش می دهد

موارد استفاده سرخارگل

 • ریشه ها، برگ ها و گل ها را در یک چای دم کنید
 • به صورت قرص مصرف کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]سیر از بهترین گیاهان دارویی برای درمان انواع عفونت در بدن[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

سیر ( allium sativum ) گیاه فوق العاده ای برای مبارزه با عفونت ها، کمک به مدیریت کلسترول و… است. خوردن سیر به طور منظم برای سلامت کلی شما مفید است و به راحتی می توان آن را در مجموعه ای وسیع از سبد رژیم غذایی قرار داد. سیر خام قوی ترین است، بنابراین سعی کنید آن را به صورت نپخته بخورید تا بیشترین فایده را داشته باشد.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید سلامتی سیر

به پیشگیری از بیماری های قلبی کمک می کند

کلسترول و فشار خون را کاهش می دهد

از زوال عقل ، آلزایمر و بیماری های دژنراتیو مشابه جلوگیری می کند

سلامت دستگاه گوارش را بهبود می بخشد

موارد استفاده از سیر

به عنوان ماده اصلی یا تزیین برای ظرف غذا استفاده کنید

به صورت خام مصرف کنید

پودر آن را در هر غذایی بریزید، ضرر نمی کنید!

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]گیاه دارویی اسطوخودوس منبع آرامش[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

اسطوخودوس با عطر و بوی خاصی که دارد تسکین دهنده و آرام بخش اعصاب است. چای اسطوخودوس نوشیدنی دیگری است که می توانید به شما کمک کند تا بعد از یک روز طولانی و سخت، شب را استراحت کنید. روغن اسطوخودوس برای ماساژ، رایحه درمانی و حتی درمان مو نیز مفید است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

گیاه دارویی اسطوخودوس منبع آرامش

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید سلامتی اسطوخودوس

 • تنش و استرس را کاهش می دهد
 • سردرد و میگرن را برطرف می کند
 • به خواب آرام کمک می کند
 • از مو و پوست پشتیبانی درمانی خوبی می کند
 • با آکنه مبارزه می کند
 • درد را تسکین می دهد
 • مشکلات تنفسی را درمان می کند
حتما بخوانید  ۱۴ ماده غذایی فوق العاده برای کاهش سریع کلسترول خون

موارد استفاده از اسطوخودوس

 • با اسطوخودوس یک چای دم کنید
 • از روغن آن استفاده کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]بادرنجبویه از گیاهان دارویی مناسب استرس[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

بادرنجبویه ( melissa officinalis ) یک گیاه دارویی باسابقه است که برای کمک به تسکین استرس و دفع حشرات استفاده می شود. استرس شدید می تواند باعث ایجاد عوارض در بسیاری از عملکردهای بدن شود. بنابراین حداقل استرس برای یک بدن سالم ایده آل است. بادرنجبویه بسیار خوشمزه است و به راحتی در چندین غذا مانند چای، بستنی و.. استفاده می شود. بسیاری از افراد برای تسکین اضطراب، استرس و حتی آرام کردن بچه های بی قرار از چای بادرنجبویه استفاده می کنند.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

مزایای بادرنجبویه

 • اضطراب و استرس را آرام می کند
 • التهاب را کاهش می دهد
 • تبخال را درمان می کند
 • گرفتگی های قاعدگی را تسکین می دهد

موارد استفاده از بادرنجبویه

 • برگ های بادرنجبویه را برای یک چای آماده کنید
 • تزئین غذاها و دسرها را با آن دو چندان کنید
 • روغن بادرنجبویه را به صورت موضعی استفاده کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]زیبایی و جوانی پوست با گل همیشه بهار[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

گل همیشه بهار ( tagetes ) گیاه معطری است که بسیاری از آن برای بهبود سلامت کلی پوست استفاده می کنند. این گل های پر جنب و جوش حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان و سایر ترکیبات سالم هستند که آنها را به انتخابی مناسب برای نگهداری در خانه تبدیل می کند. این گیاهان نه تنها بدن شما را سالم نگه می دارند بلکه به دور ماندن حشرات نیز کمک می کنند.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

زیبایی پوست با گل همیشه بهار 

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید سلامتی گل همیشه بهار

 • پوست را تسکین می دهد و بیماری های پوستی را درمان می کند
 • التهاب را کاهش می دهد
 • خواص ضد باکتری و ضد عفونی کننده قوی دارد
 • گوش درد و عفونت را درمان می کند
 • چشم ها را تقویت می کند

موارد استفاده از گل همیشه بهار

 • یک چای با گل های خشک آن درست کنید
 • روغن گل همیشه بهار را به صورت موضعی بمالید
 • به عنوان چاشنی در ظرف غذا بپاشید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]جعفری گیاه کلسیم ساز[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

جعفری ( پتروسلینوم کریسپوم ) یک تزیین خوشمزه است که برای حمایت از سیستم ایمنی بدن، سلامت استخوان ها و سلامت دستگاه گوارش مفید است. غلظت بالای آنتی اکسیدان ها، ویتامین K و سایر ترکیبات به این گیاه کمک می کند تا یک داروی قدرتمند برای بدن شما باشد. جعفری همچنین اگر از بیماری هالیتوز رنج می برید، گیاه خوبی است که می توانید به آن دسترسی پیدا کنید!

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

مزایای سلامتی جعفری

 • نفخ معده را برطرف می کند و از سلامت دستگاه گوارش پشتیبانی می کند
 • با بوی بد دهان مبارزه می کند
 • از سلامت استخوان پشتیبانی می کند
 • منبع غنی از آنتی اکسیدان ها

موارد استفاده از جعفری

 • به عنوان چاشنی در ظرف غذا بپاشید
 • برای یک چای یا آب میوه روی آن حساب کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]تاریخچه گیاه دارویی نعناع فلفلی در درمان و تغذیه[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

نعناع فلفلی ( mentha × piperita ) یک گیاه تازه است که طعم آن را در خمیر دندان و دسرها می چشیم. این گیاه، چای خوشمزه ای درست می کند و به تسکین دردهای شکمی، حالت تهوع و درد عضلانی کمک می کند. چای نعناع فلفلی برای مادران بارداری که از بیماری صبحگاهی گاه به گاه رنج می برند انتخاب خوبی است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید نعناع برای سلامتی

 • آلرژی را برطرف می کند
 • درد عضلات را تسکین می دهد
 • سردرد را برطرف می کند
 • حالت تهوع و سوء هاضمه را کاهش می دهد
 • از سلامت دستگاه گوارش پشتیبانی می کند
 • بوی بد دهان را درمان می کند
 • بسیار ضد باکتری است

موارد استفاده از نعناع

 • با برگ های نعناع یک چای دم کنید
 • روغن نعناع را به صورت موضعی استفاده کنید
 • استنشاق روغن نعناع بسیار مفید است

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]گیاه دارویی و خوراکی رزماری[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

یکی دیگر از بهترین گیاهان دارویی با بویی سرمست کننده. رزماری (rosmarinus officinalis) پر از ویتامین ها و مواد معدنی است که به پشتیبانی بسیاری از عملکردهای مختلف بدن کمک می کند. به عنوان مثال، رزماری برای بهبود حافظه بسیار مفید است و از رشد مو نیز پشتیبانی می کند. این بدان معناست که یک فنجان چای رزماری برای هر کسی که می خواهد با تمرکز بالا مطالعه کند بسیار مفید است.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید سلامتی رزماری

 • التهاب را کاهش می دهد
 • گردش خون را بهبود می بخشد
 • حافظه را بهبود می بخشد و عملکرد کلی مغز را افزایش می دهد
 • بوی بد دهان را درمان می کند
 • از سلامت کبد پشتیبانی می کند
 • از رشد مو پشتیبانی می کند

موارد استفاده از رزماری

 • با برگ های خشک رزماری یک چای دم کنید
 • به عنوان چاشنی روی غذا بپاشید
 • روغن رزماری را به صورت موضعی استفاده کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]فواید مریم گلی برای سلامتی جسم و روان[/dt_sc_h2]

 

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

یکی دیگر از بهترین گیاهان دارویی مریم گلی است. مریم گلی (salvia officinalis) گیاه دارویی دیگری است که به پشتیبانی از حافظه و مقابله با بیماری ها کمک می کند. مریم گلی همچنین با توانایی کاهش طبیعی سطح گلوکز در مدیریت دیابت بسیار معروف است. این گیاه یک ماده محبوب برای محصولات زیبایی است. بنابراین شما می توانید به راحتی از مزایای مریم گلی به روش های مختلف بهره مند شوید!

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

فواید مریم گلی برای سلامتی جسم و روان

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

مزایای سلامتی مریم گلی

 • حافظه را بهبود می بخشد و عملکرد کلی مغز را افزایش می دهد
 • از سلامت دستگاه گوارش پشتیبانی می کند
 • سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند
 • دیابت را درمان و کمک می کند
 • سرشار از آنتی اکسیدان است
 • سلامت پوست را بهبود می بخشد

موارد استفاده از مریم گلی

 • با برگ های تازه مریم گلی یک چای دم کنید
 • به عنوان چاشنی ظروف بپاشید
 • استنشاق روغن مریم گلی بسیار مفید است
 • روغن مریم گلی را به صورت موضعی استفاده کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]آویشن از گیاهان دارویی محبوب در کرونا[/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″][dt_sc_hr_invisible_medium /]

آویشن یکی از بهترین گیاهان دارویی است. آویشن (تیموس ولگاریس) یک گیاه محبوب از خانواده نعناعیان است که در آشپزی استفاده می شود. تیمول در آویشن یافت می شود و معمولاً در دهانشویه یافت می شود. این ترکیب خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی قوی به آویشن می دهد. خواص ضد قارچی آویشن همچنین به جلوگیری از بیماری های منتقله از طریق غذا کمک می کند. شما می توانید آلودگی غذا را با آویشن برطرف کنید و از عفونت بدن جلوگیری کنید.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

فواید آویشن برای سلامتی

 • گلودرد و سرفه را تسکین می دهد
 • گردش خون را بهبود می بخشد
 • مشکلات تنفسی را درمان می کند
 • از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می کند

موارد استفاده از آویشن

 • به عنوان چاشنی روی وعده های غذایی بپاشید
 • برگ های تازه آن را برای یک چای خوشمزه دم کنید
 • از روغن آن به صورت موضعی استفاده کنید

[dt_sc_tabs_horizontal]

[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]


[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”0″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h2 class=”aligncenter”]مشکلاتی و بلاهایی که بر سر گیاهان دارویی آمده است![/dt_sc_h2]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

به دلیل تکیه بیش از حد علوم غربی بر اسناد مکتوب، بسیاری از این طب های سنتی، به ویژه روایاتی که به صورت شفاهی درباره بهترین گیاهان دارویی وجود داشته، حالا کم اهمیت یا نادیده گرفته می شود. بسیاری از فرهنگ های درمان طبیعی به زیر زمین رانده شدند و بی اهمیت جلوه داده شده اند.

همچنین با بررسی چگونگی آموزش تاریخچه دارویی در مدارس می توان نحوه پاک کردن تاریخچه داروهای گیاهی را ردیابی کرد. اما همه می دانند سیستم های دانش پزشکی اروپا بخش عمده ای از وجود خود را مدیون تعامل و یادگیری از سایر تمدن ها هستند. بسیاری از موفقیت های پزشکی مدرن یونانیان باستان و دیگر اروپایی ها با کشف دانش دیگر ملت ها همچون ایرانیان، مسلمانان و دیگر شرقیان اتفاق افتاد. باید گفت طب سنتی اگر وجود نداشت امروزه این پیشرفت ها در پزشکی به چشم نمی دیدم.

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

 [dt_sc_icon_box type =” type6″ link=’#’ ]

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_half]

[/dt_sc_fullwidth_section]