Certificate Logo Right

گواهینامه اتمام دوره

گواهی می شود آقای/خانم

در دوره گذر مهارت   گواهینامه گذر مهارت دارالفنون   با موفقیت شرکت نموده است.


Certificate Logo Left

گواهینامه اتمام دوره

ستاد پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی استان آذربایجان غربی

گواهی می شود آقای/خانم

در دوره گذر مهارت   گواهینامه گذر مهارت دارالفنون   با موفقیت شرکت نموده است.