مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (ص)

 

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم(ص)[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’دفتر مرکزی ارومیه’ link=’https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’روستای قالقاچی’ link=’https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روستای نجف آباد’ link=’https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_one_third first]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’question’ title=’روستای گورچین قلعه’ link=’https://shahabir.ir/tegaratkade/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]
[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’cog’ title=’روستای مقیطالو’ link=’http://ideshow.ir/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

[dt_sc_icon_box type =” type6″ fontawesome_icon=’clipboard’ title=’روستای قره باغ’ link=’https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/’ ]

آگهی دعوت به همکاری فوری

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

ارزیابی مراکز * ارزیابی مشاوران * ارزیابی اعضا * رزومه …

[/dt_sc_icon_box]
[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84/

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

https://shahabir.ir/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA/

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_one_third first]

https://shahabir.ir/blog/view/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%84/

[/dt_sc_one_third]
[dt_sc_one_third]

https://shahabir.ir/blog/view/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7/

[/dt_sc_one_third]

[dt_sc_one_third]

https://shahabir.ir/blog/view/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/

[/dt_sc_one_third]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کلنیک کسب و کار[/dt_sc_h3]

990218 عضوگیری و فروش سهام شرکت تعاونی گلخانه ای شهدای انزل شمالی مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم (ص) اردیبشت سال 1399
2 9
990214 جشنواره نیکوکاری کمک مردمی و توانمند سازی مرکز خیریه پیامبر اعظم (ص) روستاهای ( قره باغ – قالقاچی – نجف آباد – گورچین قلعه – مقیطالو )
3 8
990101 پویش مردمی کمک به آزادی بانوی محکوم به قصاص در بند زندان در تمام مناطق – تمام شهروندان از اسفند سال 1398
4 7
990201 بسته معیشتی مرکز خیریه پیامبر اعظم (ص) روستاهای ( قره باغ – قالقاچی – نجف آباد – گورچین ق اردیبشت سال 1399

[dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کلنیک کسب و کار[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]زیست بوم ملی اشتغال[/dt_sc_h3]

[dt_sc_hr_invisible_small]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]ظرفیتها و فرصتهای شغلی؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_hr_invisible_small]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”وضعیت منطقه ای:؟”]

همسایگان شرستان که از شمال و از جنوب و از شرق و از غرب محدود می شوند.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”مزیت‌های شغلی:؟”]

خروجی هر شهرستان از تجمیع مصاحبه‌ها و لیست مزیت‌سنجی حاصل می‌شود

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”جدول مشاغل:؟”]

مشاغل موجود، مشاغل قابل توسعه و مشاغلی که هنوز راه‌اندازی نشده و پتانسیل ایجاد آن‌ها در شهرستان

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”لیست مزیت‌ سنجی:؟”]

تحلیل یک لیست مزیت‌سنجی در جدول ارائه ‌شده ‌است که مشاغل فوق را در کنار هم نشان می‌دهد.

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”30″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]آگهی دعوت به همکاری فوری[/dt_sc_h3]

واحد آموزش مرکز نیکوکاری پیامبر اعظم(ص) جهت تکمیل کادر آموزشی خود از بین مربیان و کارشناسان در حوزه های موجود در بروشور فوق جهت امر تدریس و مشاورره دعوت به همکاری مینماید.

علاقمندان میتوانند با ثبت نام و ارسال مدارک رزومه و سابقه خود جهت همکاری اعلام امادگی نمایند

[dt_sc_hr_invisible_small][dt_sc_hr_invisible_small]

[dt_sc_tabs_horizontal]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کلنیک کسب و کار[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_half first type =” type1″]

[dt_sc_h3]کارشناسان ما[/dt_sc_h3]

[dt_sc_teacher columns=”2″ limit=”2″ /]

[/dt_sc_one_half]
[dt_sc_one_half type =” type1″]

[dt_sc_h3]زمینه های مشارکت؟[/dt_sc_h3]

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle title=”سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:؟”]

در این سامانه ارکان نظام راهبری میتوانند ضمن استعدادیابی و امکان سنجی از دانش و تجربیات اعضا، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران ، کارشناسان ادارات و روسا و اعضای راهبران شغلی استانها و راهبران و مجریان طرح ها را فراهم نمایند.

[/dt_sc_toggle]
[dt_sc_toggle title=”سامانه نیازسنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟”]

در این سامانه امکان استعدادیابی ، اشتغال و کارافرینی خانواده های تحت پوشش فراهم گردیده تا بانک اطلاعاتی مشاغل و کارجویان در تبادل بوده و از فرصتهای شغلی ایجاد شده جهت توسعه نظام راهبری شغلی بهره برداری نمایند.

[/dt_sc_toggle]

[dt_sc_toggle title=”سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟”]

در این سامانه ارکان نظام راهبری میتوانند با دریافت کارتابل الکترونیکی در بستری امن و اختصاصی ضمن ایجاد تعامل و ارتباط با یکدیگر و ارجای خدمات ، از تجرییات ارزنده یکدیگر و مستند سازی و تولید محتواهای خدمات ارائه شده بهره برداری نمایند.

[/dt_sc_toggle]

[/dt_sc_accordion_group]

[/dt_sc_one_half]


[/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”” textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h2 type=”” class=”aligncenter”] مشاوران ما : [/dt_sc_h2][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_one_third first]

شما می‌توانید:

مشاره های مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری جلسات مشاوره، ارتباط با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج ارزیابی، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک مشاوره مجازی نیاز دارید، بپردازید.

[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_clear /][dt_sc_hr_invisible_small /][dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_button type=”type5″ link=”https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7/” size=”small” bgcolor=”” variation=”” textcolor=”” target=”_blank” class=”” timeline_button=”no”]رزومه مشاوران[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third][dt_sc_two_third ][dt_sc_teacher carousel=”false” count=”3″ columns=”3″ read_more_text=”Read More” excerpt_length=”10 limit=”3″ “/][/dt_sc_two_third]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section type =” type6″ =”” backgroundimage=”” opacity=”” parallax=”” backgroundrepeat=”” backgroundposition=”” paddingtop=”60″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”” first]

[dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کلنیک کسب و کار[/dt_sc_h3]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new1.png” title=”آموزش سامانه001″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327884.mp4″ custom_bgcolor=”#27ae60″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new2.png” title=”آموزش سامانه002″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327875-1.mp4″ custom_bgcolor=”#f2672e”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-new3.png” title=”آموزش سامانه003″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327870.mp4″ custom_bgcolor=”#e5a329″]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_icon_box type=”type6″ fontawesome_icon=”” stroke_icon=”android” custom_icon=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/06/icon-new4.png” title=”آموزش سامانه004″ link=”https://shahabir.ir/wp-content/uploads/2022/05/4_5764854277495327871.mp4″ custom_bgcolor=”#9fbf3a”]

آموزشهای خود را انتخاب و با برگزاری آزمون گواهینامه دریافت نمایید

[/dt_sc_icon_box]

[/dt_sc_one_fourth][dt_sc_hr_invisible_medium /]

[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]کلنیک کسب و کار[/dt_sc_h3]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”ارزیابی روستا” link=”https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”ارزیابی محلات” link=”https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”ارزیابی صندوق” ” link=”https://shahabir.ir/arzyabi/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مشاوران” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”#” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”مشاوره” ” link=”#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”آموزش” link=”#” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”کارآفرینی” link=”#” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”برندسازی” link=”#” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”سرمایه گذاری” link=”#” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”استعدادیابی” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=46602777″ custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”مشاور مشاغل” link=”#” custom_bgcolor=”#d10101″ custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”تدوین پروپوزال” link=”#” ” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”پیشگیری از اعتیاد” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=10634117″ custom_bgcolor=”#2b8bc0″ custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”پیش از ازدواج” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=66988990″ custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”زندگی خانواده” ” link=”https://www.lms.ir/auth/join?code=91788387″ custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]


[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”” backgroundimage=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2014/09/parallax-light-white.jpg” opacity=”” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”20″ paddingbottom=”10″ textcolor=”” disable_container=”” class=”custom-parallax” first][dt_sc_one_sixth first][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”html5″ stroke_icon=”” custom_icon=”” title=”شناسنامه محلات” link=”https://shahabir.ir/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa/” custom_bgcolor=”#f2672e” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”css3″ stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”پروزه محلات” ” link=”https://shahabir.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1/” custom_bgcolor=”#9fbf3a#” custom_bgcolor=”#0171bb” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”android” custom_icon=”” title=”مشاوران همکار” link=”https://shahabir.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c/” custom_bgcolor=”#9fbf3a” /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ps.png” title=”ارزیابی مراکز” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1/” custom_bgcolor=”#2b8bc0″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-js.png” title=”ارزیابی مشاوران” link=”https://shahabir.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af/” custom_bgcolor=”#e5a329″ /][/dt_sc_one_sixth][dt_sc_one_sixth ][dt_sc_icon_box type=”type13″ fontawesome_icon=”android” stroke_icon=”” custom_icon=”https://shahabir.ir/new/wp-content/uploads/2020/11/icon-ruby.jpg” title=”ارزیابی اعضا” link=”https://shahabir.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa/” custom_bgcolor=”#d10101″ /][/dt_sc_one_sixth][/dt_sc_fullwidth_section]

[dt_sc_hr_invisible_medium]

رديف عکس
نام
نام خانوادگي
مدرک تحصيلي
رشته تحصيلي
1 عادل احمدی
عادل
احمدی
کارشناسی
DBA
2 بهمن اسماعیلی گورچین قلعه
بهمن
اسماعیلی گورچین قلعه
کارشناسی
DBA
3 محمد امیری نجف آباد
محمد
امیری نجف آباد
کارشناسی
DBA
4 رضا برزگر گورچین قلعه
رضا
برزگر گورچین قلعه
کارشناسی
DBA
5 رشید حقی
رشید
حقی
کارشناسی
DBA
6
جواد
حمیدی
دکتری
مدیریت منابع انسانی
7 محمود شهامت
محمود
شهامت
کارشناسی ارشد
ادبیات فارسی
8 اسفندیار شکوری مقطالو
اسفندیار
شکوری مقطالو
کارشناسی
DBA
9 معصومه صدارت قره باغ
معصومه
صدارت قره باغ
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات انگلیسی
10 الهام غفاری قره باغ
الهام
غفاری قره باغ
کارشناسی
DBA
11 سید احمد غفاری قره‌باغی
سید احمد
غفاری قره‌باغی
دکتری
جامعه شناسی
12 رضا قاسم نجف آباد
رضا
قاسم نجف آباد
کارشناسی ارشد
مدیریت
13 علی قره باغی اصل
علی
قره باغی اصل
کارشناسی
DBA
14 ذکریا محترم
ذکریا
محترم
کارشناسی
برق الکترونیک
15 علی مطهری
علی
مطهری
کارشناسی ارشد
شیمی

 

[dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter”]واحد نیکوکاری روستای قالقاچی[/dt_sc_h3]

این روستا در دهستان انزل شمالی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۶۹ نفر (۷۳ خانوار) بوده‌است.[۲] این روستا با ارومیه تقریباً ۷۲ کیلومتر و با سلماس حدود ۴۰ کیلومتر فاصله دارد اهالی این روستا همگی مسلمان و شیعه هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند. نزدیکترین روستا به آن روستای بویداش (نجف آباد) و قره باغ و گورچین قلعه است. معروفترین و دیدنی‌ترین قسمت روستا به جز ساحل دریای آن منطقه ای به نام مرکید است که از سه طرف توسط کوه‌های اطراف محاصره شده و یک طرف آن ساحل دریا قرار دارد. شغل مردم روستا کشاورزی است. که به علت خشکسالی تقریباً تمام چاه‌های عمیق و نیمه عمیق آن خشک شده و مردم برای کشاورزی به روستاهای اطراف ارومیه مراجعه می‌کنند.(برخی کلاً به ارومیه یا روستاهای اطراف آن مهاجرت کرده‌اند.) روستا در جلگه معروف به نام خود روستا یعنی در جلگه دشت قالقاچی و در ضلع ساحلی دلتای جلگه واقع است. بزرگترین و مهم‌ترین معدن نمک ارومیه و نیز معدن سنگ گرانیت نیز در این روستا قرار دارد. شبه جزیره آغ داغ نیز یکی دیگر از مکان‌های دیدنی و جالب این روستا است که به صورت بسیار زیبایی در ساحل دریا خودنمایی می‌کند. ساحل این روستا نیز به علت دارا بودن لجن طبی مانند روستای گورچین قلعه همه ساله در تابستان پذیرای شناگران و گردشگران و بیماران روماتیسمی است. هرچند آب دریا روز به روز در حال کاهش و پسروی است ولی هنوز این روستا ایام ۱۳ به در و تابستان مهمانان خاص خود را دارد. ظاهراً قرار شده بزودی به این روستا آب کشاورزی به صورت قطره ای داده شود.

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_one_half first]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter]واحد نیکوکاری روستای قره باغ
[/dt_sc_h3]

این روستا در دهستان انزل شمالی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال 1395 جمعیت آن 1130 نفر (376خانوار) بوده‌است که تغداد 541 نفر مرد و تعداد 589 نفر زن بوده است .[۲] مردم روستای قره باغ مسلمان شیعه بوده و به ترکی آذربایجانی و با لهجه خاصی صحبت می‌کنند.معدن بزرگ میکای ارومیه در نزدیکی قره باغ قرار دارد. معادن سنگ گرانیت در چند نقطه از کوهستانهای قره باغ کشف و به بهره برداری رسیده است .کوهستان‌های زیبای مابین قره باغ و نجف‌آباد از دیدنی‌های این روستا هستند.این روستا در منطقه کوهستانی بین چند کوه بلند قرار دارد.قسمت شمالی روستا دریاچه ارومیه می باشد که چند سالی است با توجه به خشکسالی های اخیر و برداشت بی برنامه از ابهای زیر زمینی خشک شده و به بیابان نمک تبدیل شده است . کوه ویریند مرتفع ترین کوه در جنوب روستای قره باغ قرار دارد بعد از کوه زیبای ویریند کوه بی داغی در قسمت جنوب شرقی روستا و دیگر کوه به نام قیزیل قایا و سوماخ و از جمله دیگر کوهای اطراف این روستا می باشند کوه ویریند قره باغ دارای چند چشمه اب معدنی می باشد هرچند اب این چشمه ها کم می باشد ولی به طور متوسط همیشه اب دارند چشمه اب عیدالله و داش بولاغ دارای اب بسیار زلال و بدون اهک می باشد این چشمه ها در کوه ویریند در 12 ماه از سال اب جاری می باشد. مکان‌های ورزشی:زمین فوتبال قره باغ مکان‌های مذهبی:مسجد جامع قره باغ، مسجد مهدی القدم ، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، کلیسای سرپ پطرس قدیمی قره باغ (دارای قدمت تاریخی) و گلزار شهدای قره باغ. وجه تسمیه: قره علاوه بر سیاه در ترکی یعنی بزرگ ، بنابراین قره باغ = باغ بزرگ. قابل ذکر است که قره باغ یکی از استان‌های جمهوری آذربایجان و نام روستایی هم در شهرستان تاکستان استان قزوین قره باغ است. ره آورد: انگور ، بادام درختی ، گردو ، سیب ، شیره انگور و…دامداری به صورت سنتی نگهداری میشود و کشاورزی عمدتا به صورت دیم شامل کندم و جو و نخود کاشت میشود ضمنا باغات میوه شامل انگور گردو سیب.بادام و اخیرا پسته هم در جای جای این روستا کاشته میشود .یحیی حسینی راد

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=””]واحد نیکوکاری روستای نجف آباد[/dt_sc_h3]

نجف آباد، روستایی است از توابع بخش انزل و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. این روستا با ارومیه تقریباً ۷۲ کیلومتر و با سلماس حدود ۴۰ کیلومتر فاصله دارد اهالی این روستا همگی مسلمان و شیعه هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند. نزدیکترین روستا به آن روستای قالقاچی و قره باغ و گورچین قلعه است. جمعیت[پیوند مرده] این روستا در دهه هشتاد رو به کاهش بوده به دلیل مهاجرت معکوس، اما در دهه نود وضعیت نسبتاً مطلوب است. نجف آباد (بویداش) در نزدیکی دریاچه ارومیه و در بخش عمیق آن قرار دارد. بیشتر مردم روستا کشاورز بوده عده بسیار کمی نیز دامداری سنتی میکنند و تعدادی به نگهداری زنبور عسل مشغول‌اند. بخش اعظم جمعیت روستا در گذشته دور به سبب جنگ جهانی دوم و نیز جیلولوق (واقعه غارت و کشتار توسط ارامنه و آشوری‌ها و کردها) از بین رفته است. در بین سه روستای نزدیک به نجف آباد این روستا از طبیعت بهتری برخوردار بوده و با داشتن قنات‌هایی پر آب زندگی در آن در جریان است. لازم به ذکر است که بگویم چند صد سال پیش این روستا در کنار محل فعلی خود بنام روستای بولقاله وجود داشت که جمعیت بسیاری داشته و از قزل باش‌ها بوده‌اند و معمولاً مسیحی بودند.

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_hr_invisible_medium]

[dt_sc_hr_invisible_small /]

[dt_sc_one_half first]

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_h3 type=”” class=”aligncenter]واحد نیکوکاری روستای گورچین قلعه[/dt_sc_h3]

گورچین قلعه، روستایی است از توابع بخش انزل و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران. گورچین قلعه در ۷۰ کیلومتری شهرستان ارومیه و ۵۰ کیلومتری سلماس در کرانه دریاچه ارومیه واقع است که قدمت زیادی دارد. این روستا به قالا و گورچین قالا نیز معروف است. جمعیت این روستا در دهستان انزل شمالی قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۵۹۸ نفر (۱۹۴ خانوار) بوده‌است.[۱] مردم روستای گورچین قلعه به زبان ترکی آذربایجانی تکلم می‌کنند. گورچین قلعه در ۷۰ کیلومتری شهرستان ارومیه در کرانه دریاچه ارومیه قرار دارد از قدمت زیادی برخوردار است. این روستا توسط کوه‌های بی‌داغی (بیگ داغی) ، قوزئی – منطقه مرتفع و سلسله کوه‌های باشلار احاطه شده‌ و مشرف به دریاچه ارومیه است. اثر باستانی کاظم خان داشی در زمان‌های مختلف از جمله جنگ جهانی اول و جلولوق پناهگاه اهالی هفت روستای اطراف بوده‌است و نام آن به یاد «کاظم خان قوشچی»، فرمانده افراد محافظ روستا که خود اهل قوشچی بوده نامگذاری شده‌است در قدیم کاظم خان داشی به قیرخلار (۴۰ نفر) نیز معروف بوده‌است. به روایت کهن سالان روستا در زمان‌های قدیم عده‌ای (گویا ۴۰ نفر) از دست حاکم ظالم منطقه فرار کرده و مدتی در این محل پناه گرفته‌اند و به همین مناسبت تا قبل از جنگ جهانی اول و حضور کاظم خان در این محل به اسم قیرخلار بوده است کاظیم خان داشی یا کاظیم داشی قبلاً و موقعی که آب دریاچه ارومیه کم نشده بود به صورت شبه جزیره ای بود که با یک آبراه کم عرض به خشکی متصل می‌شد این روستا در همسایگی روستاهای قالقاچی، قره باغ، بویداش (نجف‌آباد (ارومیه)) و مغارتل (مقیطالو) واقع شده و با مرکز بخش انزل (شهر قوشچی) حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد. بادام، گردو ، انگور و هندوانه دیمی مهم‌ترین محصولات باغی گوورچین قالا هستند.

[/dt_sc_one_half]

[dt_sc_hr_invisible_medium /]


[dt_sc_one_half first][dt_sc_h3 type=”” class=””]واحد نیکوکاری روستای مقیطالو[/dt_sc_h3]

این روستا بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۴۵نفر (۲۰خانوار) بوده‌است.[۱] این روستا بسیار قدیمی میباشد و زرتشت در این روستا زندگی میکرده مناطق بسیار دیدنی و غار های طبیعی بسیار بزرگی دارد که فعلا در دنیا جزو عجایب 7گانه می باشد «مقیطالو» روستایی است در 65 کیلومتری شهر ارومیه و مشرف به دریاچه ارومیه. روستایی با قدمت بیش از صد سال که در طی چند سال اخیر همچون اکثر روستاهای همجوار دریاچه بیشترین سکنه خود را بر اثر خشکسالی دریاچه از دست داده و اکنون از 150 خانوار ساکن آن در گذشته، فقط 15 خانوار در روستا زندگی می کنند.

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ]

[/dt_sc_one_half]


[dt_sc_tabs_horizontal]

[dt_sc_fullwidth_section backgroundcolor=”#000000″ backgroundimage=”http://lms.dttheme.com/wp-content/uploads/2014/03/services-parallax.jpg” parallax=”yes” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” paddingtop=”60″ paddingbottom=”30″ class=”dark-bg”]

[dt_sc_one_fourth first][dt_sc_counter title=”عنوان شغل” number=”3000″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”وظایف  :” number=”432″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”تعریف شغل” number=”9834″ /][/dt_sc_one_fourth][dt_sc_one_fourth ][dt_sc_counter title=”شرایط احراز :” number=”983″ /][/dt_sc_one_fourth]

[/dt_sc_fullwidth_section]