فرم شماره ۳: فهرست اسامی فراگیرانی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده اند

نمایش 1 - 25 از 64

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۱۰ – ۱۴۰۲۰۳۱۰- ارتقای مهارت قالیبافان – شهرستان خوی – سالن اتاق اصناف – مدرس خانم سولماز انبیر – روزهای ۸و۹و۱۰ خرداد

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2043

شماره

1

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۹ – ۱۴۰۲۰۳۰۹- ارتقای مهارت قالیبافان – شهرستان ارومیه – کارگاه اتحادیه فرش دستباف – مدرس خانم اکبرزاده – روزهای ۶و۷ خرداد

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2042

شماره

2

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۸ – ۱۴۰۲۰۳۰۸- ارتقای مهارت قالیبافان – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس خانم محبوبه اژداک – روزهای ۳و۲و۱ خرداد

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2041

شماره

3

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۷ – ۱۴۰۲۰۳۰۷- ارتقای مهارت قالیبافان – شهرستان تکاب – شرکت تعاونی فرش دستباف تکاب – مدرس خانم فریبا محمدنیا – روزهای ۳۰و۳۱ اردیبهشت

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2040

شماره

4

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۶ – ۱۴۰۲۰۳۰۶- ایجاد مهارت رنگرزی – شهرستان خوی – رنگرزخانه آقای هوشیار – مدرس آقای عظیمی – روزهای ۸و۹و۱۰ خرداد

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2039

شماره

5

لیلا

اصغردوست

80817750

یحیی

47913

تهران

1987-11-05

کارشناسی

برق

اتحادیه فرش

10

ارومیه

ارومیه

ارومیه

۵ – ۱۴۰۲۰۳۰۵- ارتقای سطح مهارت طراحان و نقاشان فرش دستباف – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس آقای متحیر – روزهای ۳و۲و۱ خرداد

۱۴۰۲-۰۶-۲۲

2038

شماره

6

سولماز

انبیر

1754978681

محمد

1866

اهواز

1359-05-19

لیسانس

فرش

اداره صمت _اتحادیه

۱۹سال

خوی

خوی شهرک ولیعصر فاز یک

مربی حق التدریس

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۵

1791

شماره

7

رسول

ابراهیمی

2790024669

عبادالله

2790024669

خوی

1368-02-15

سوم راهنمایی

1

1

13

خوی

خوی دروازه ماکو

خوی دروازه ماکو

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1790

شماره

8

ابراهیم

مدرومی

2790569185

محمدصدیق

2790569185

خوی

1374-10-29

پنجم

1

1

17

خوی

خوی خیابان قاضی طباطبایی

خوی خیابان قاضی طباطبایی

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1789

شماره

9

اروجعلی

میرزالو

2802796194

میرزاعلی

2430

خوی

1360-05-20

پنجم

1

1

13

خوی

خوی بدل آباد امامخ میمن

خوی بدل آباد امامخ میمن

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1788

شماره

10

توحيد

جهان نژاد

2802659995

محمدعلی

874

خوی

1354-04-30

لیسانس

اذبیات

صمت

20

خوی

خوی خیابان شیخ مهدی

پاساژمحمدیه

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1787

شماره

11

بایرام

حسین پور

2802825542

علی

1752

خی

1360-01-01

پنجم

1

1

30

خوی

ز

خوی روستای ایزد اباد

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1786

شماره

12

لطیف

دودکانلوی میلان

4939556573

لطیف

122

خوی

1359-12-01

پنجم

1

1

30

خوی

خوی روستای ایزد اباد

خوی روستای ایزد اباد

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1785

شماره

13

موسی

دودکانلوی میلان

2790170789

عبدل

2790170789

خوی

1368-11-20

پنجم ابتدایی

1

صنعت معدن

20سال

خوی

روستای عزت اباد کوچه شهید نواب

روستای عزت اباد کوچه شهید نواب

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1784

شماره

14

حسین

مزرعه لی

2801480444

جلیل

744

خوی

1354-01-01

راهنمای

قالیباف

صمت معدن

قالی بافی

خوی

خوی بلواررسالت

جامی ۶

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1783

شماره

15

میر علی اکبر

طالب زاده

2800434848

میر علی

44634

خوی

1354-10-27

زیر دیپلم

تجربی

اداره صمت

35 سال

خوی

خوی بلوار امام حسین

خوی بلوار امام حسین

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1782

شماره

16

سیاوش

جعفرنوه سی اصل

2803478315

قربانعلی

7929

خوی

1367-02-16

لیسانس

مکانیک

اداره صمت

تولیدکننده تابلوفرش دستباف

خوی

خوی

خوی

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1781

شماره

17

سیاوش

جعفرنوه سی اصل

2803478315

قربانعلی

7929

خوی

1367-02-16

لیسانس

مکانیک

اداره صمت

تولید تابلوفرش دستباف

خوی

خوی کوی حافظ

خوی بازار فرش فروشان

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1780

شماره

18

همت

احمدی کیا

2919979981

صیاد

7

چالدران

1364-03-11

سوم راهنمایی

1

اتحادیع

28

خوی

خوی خیابان قاض طباطبایی

خوی همان

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1779

شماره

19

صابر

عبدل نوه سی

2803411148

خلیل

1312

خوی

1364-06-30

دیپلم

تربیت بدنی

اتحادیه

تولید کننده

خوی

خوی رسالت کوچه جامی 2

حق وردی نژاد

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1778

شماره

20

یونس

امیری شفیق

2801864552

ابراهیم

658

خوی

1359-07-01

پنجم

11

اتحادیه

30

خی

خوی خیابن آدربایجان

خوی خ آذربایجان

۳ – ۱۴۰۲۰۳۰۳- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان خوی – اداره فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای 2۱و22 تیر

۱۴۰۲-۰۴-۲۱

1777

شماره

21

سلیمان

گلیه بان تازه فله

2928986049

غبداله

699

بوکان

1971-11-03

سوم راهنمای

عمومی

صنعت معدن تجارت

۳۰سال

بوکان

بوکان خ استادحقیقی

بوکان خ مولوی شرقی

۲ – ۱۴۰۲۰۳۰۲- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای ۵و۴ خرداد

۱۴۰۲-۰۳-۲۳

1696

شماره

22

علی

صادقی قوزلو

2938720841

محمدامین

131

شاهندژ

1346-11-01

راهنمایی

راه

شرکت تعاونی فرش دستباف

۳۲سال

بوکان

خیابان بعثت کوچه بابان۱۶

خیابان مولوی شرقی نبش خ سید قطب

۲ – ۱۴۰۲۰۳۰۲- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای ۵و۴ خرداد

۱۴۰۲-۰۳-۲۳

1695

شماره

23

علی

حبیبی

2928882979

محمد

14327

بوکان

1357-06-01

سوم راهنمایی

راه

شرکت تعاونی فرش دستباف

۳۰سال

بوکان

بلوارشهدا کوچه بابان۴

خیابان مولوی شرقی نبش خ سید قطب

۲ – ۱۴۰۲۰۳۰۲- بازاریابی با رویکرد فروش فرش دستباف – شهرستان بوکان – سازمان فنی حرفه ای – مدرس آقای ذکریا محترم – روزهای ۵و۴ خرداد

۱۴۰۲-۰۳-۲۲

1694

شماره

24

علی

حبیبی

2928882979

محمد

14327

بوکان

1357-06-01

سوم راهنمایی

راه

شرکت تعاونی فرش دستباف

۳۰سال

بوکان

بلوارشهدا کوچه بابان۴

خیابان مولوی شرقی نبش خ سید قطب

14020302-دوره آموزشی بازاریابی و فروش فرش دستباف بوکان

۱۴۰۲-۰۳-۲۲

1693

شماره

25

شناسهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره موبایلدوره آموزشیشهرستانمعرفی ازسابقهتاریخ تشکیلویرایش
شناسهنامنام خانوادگیشماره ملیشماره موبایلدوره آموزشیشهرستانمعرفی ازسابقهتاریخ تشکیلویرایش