صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی)

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

شبکه سازی فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستایی و عشایر استان ، جهت ارائه خدمات عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ، آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر و معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها، سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند در استان بابت خرید تجهیرات و تامین هزینه های راه اندازی مرکز و ایجاد فرصت آموزش و کارآفرینی و جذب و اشتغال متقاضیان ، نیاز به اخذ تسهیلات حمایتی میباشد

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%
صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

توسعه و حمایت از فعالیت های کارآفرینی بانوان خصوصا در عرصه مشاغل خانگی، بازاریابی و عرضه صنایع و محصولات تولیدی بانوان ، ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تولیدات ، شناسایی بانوان توانمند دارای مهارت و تخصص و هدایت بانوان به سمت برند سازی صنایع و محصولات تولیدی

صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

  صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

  خدمات (سامانه اینترنتی با اتوماسیون اداری و ارجای کارهوشمند و فروشگاه اینترنتی و آموزشگاه مجازی و ..)

  • شبکه سازی تمام روستاهای طرح یک روستا و یک محصول و روستای بدون بیکار
  • شناسایی ، عضویت و ساماندهی کلیه طرح ها و مجریان طرحهای اجرا شده در روستا ها
  • معرفی طرحهای اجرا شده و بازاریابی و فروش محصولات تولیدی توسط مجریان طرح در روستا ها
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای مجریان طرح در روستا به منظور تولید بهتر و خلاقانه تر محصولات
  • عضویت ، ساماندهی ، شبکه سازی ،
  • معرفی ، بازاریابی و توسعه قروش محصولات تولیدی آنها ،
  • آموزش ، توانمند سازی و مشاوره اعضای کارآفرین صندوفها به منظور تولید بهتر

  صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%


    کارشناسان ما

    زمینه های مشارکت؟

    سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:؟
    سامانه نیازسنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟
    سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟

    صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

    خدمات مشاوره آنلاین :

    مشاوره آنلاین در زمینه های بسیاری نظیر مشاوره فردی ، مشکلات فردی و ارتباطی و همچنین مشاوره شغلی آنلاین و مشاوره تحصیلی آنلاین و به عبارتی کلی تر برای داشتن خانواده سالم و…. فعالیت می کند .

    هر فردی زمانی که با هرگونه مشکلات فردی رو به رو می شود و توانایی تصمیم گیری درست را ازدست می دهد بهترین راه حل مشورت کردن با یک روانشناس و متخصص آنلاین به صورت مشاوره آنلاین و یا دیگر موارد می باشد .

    صندوق های خرد محلات (شهری-روستایی) - 100%

     مشاوران ما : 

    شما می‌توانید:

    مشاره های مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری جلسات مشاوره، ارتباط با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج ارزیابی، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک مشاوره مجازی نیاز دارید، بپردازید.

    رزومه مشاوران

    [/dt_sc_callout_box]

    [/dt_sc_fullwidth_section]