دوره آموزشی طبیعت گردی – اکوتوریسم

دوره آموزشی طبیعت گردی – اکوتوریسم

راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)
مشخصات عمومی دوره :
راهنمای طبیعت گردی کسی است که شناخت کامل از اکوسیستم ،اکوتوریسم، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش ، زمین شناسی، اقلیم شناسی و هواشناسی، انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران و سایر ملل، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی داشته باشد.
 
کد استاندارد تاریخ تدوین استاندارد طول دوره
  ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ ۳۸۸ ساعت
 

استاندارد آموزش

۱ توانایی شناخت اکوسیستم
۲ توانایی شناخت مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست
۳ توانایی شناخت اکوتوریسم
۴ توانایی استقرار و زندگی در طبیعت
۵ توانایی شناخت حیات وحش
۶ توانایی تشخیص غارها، کوهها و زمین شناسی
۷ توانایی شناخت اقلیم شناسی و هواشناسی
۸ توانایی شناخت گونه های گیاهی ایران
۹ توانایی شناخت روحیات ملل
۱۰ توانایی شناخت اقوام و عشایر ایران
۱۱ توانایی شناخت فنون راهنمایی تور و نقش راهنما
۱۲ توانایی سخنوری و فن بیان
۱۳ توانایی شناخت ورزش های مرتبط با طبیعت گردی
۱۴ توانایی عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت
۱۵ توانایی شناخت مناطق حفاظت شده
۱۶ توانایی شناخت زبان تخصصی
۱۷ توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار