در راستای قرار گرفتن نور چشمان شاهد در سنین ورود به جامعه برای اشتغال یا ادامه تحصیل و کمک به تحقق اعتلای فرهنگ مشاوره ، فعالیت های خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز نموده و در کلیه استانها با به کارگیری مشاورین متخصص و بهره گیری از امکانات تخصصی سایر سازمانها و نهادها ، (از قبیل مراکز مشاوره بهزیستی ، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی و مراکز مشاوره سازمان ملی جوانان) خانواده های مکرم جانبازان را از حیث خدمات مذکور تحت پوشش قرار داده است.

اهداف :

حوزه مشاور بنیاد شهید و امورایثارگران که ارائه خدمات مختلف به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران را وجهه همت خویش قرار داده است. با استقرار مراکز مشاوره و کارشناسی های ارجاع مبادرت به ارائه خدمات تخصصی در زمینه های انواع مشاوره های شغلی ، تحصیلی ، ازدواج و خانواده نموده و همواره کوشیده است :

 1. بستر لازم برای توانمند سازی خانواده ها در حل مشکلات خود و تحکیم نهاد خانواده را فراهم آورد.

 2. زمینه شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان شاهد و ایثارگر را پدید آورد.

 3. به افزایش توانایی جامعه هدف در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران کمک کند.

*************************************************

معرفی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر :

مراکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران از لحاظ تشکیلات و تنوع ارائه خدمات به سه گروه تقسیم شده اند :

گروه اول — مراکز مشاوره درجه یک

مراکز مشاوره درجه یک ، مراکزی هستند که دارای ویژگیهایی به شرح زیر می باشند :

 1. حداقل ۳۰۰۰ خانوار اعم از شاهد ، جانباز و آزاده را تحت پوشش دارند.

 2. امکانات لازم برای ارائه خدمات به تعداد قابل توجهی از افراد تحت پوشش استانهای دیگر که به دلایل مختلف مثل مهاجرت ، تحصیل ، سیاحت ، مداوا و….. در محل استقرار این مراکز هستند ، دارا میباشند.

 3. توانمندی لازم برای ارائه خدمات علاوه بر شهرستان و استان محل استقرار به شهرستانها و استانهای همجوار را نیز دارند.

 4. امکانات لازم برای ارائه خدمات در دو شیفت کاری دارند.

 5. محل استقرار این گروه از مراکز خارج از ساختمان اداری سازمان میباشند.

 6. در این مراکز کلیه خدمات تخصصی اعم از انواع مشاوره های شغلی ، تحصیلی ، ازدواج و خانواده ارائه می شود.

گروه دوم — مراکز مشاوره درجه دو :

مراکز درجه دو ، مراکزی هستند که دارای ویژگیهای به شرح ذیل می باشند :

 1. حداقل ۱۵۰۰ خانوار اعم از شاهد ، جانباز و آزاده را تحت پوشش دارند.

 2. توانمندی لازم برای ارائه خدمات علاوه بر شهرستان محل استقرار به شهرستان همجوار را نیز دارند.

 3. محل استقرار این گروه از مراکز ترجیحا “از ساختمان اداری سازمان می باشد.

 4. در این مراکز نیز خدمات انواع مشاوره های شغلی ، تحصیلی ، ازدواج و خانواده بطور تخصصی ارائه می شود.

گروه سوم — کارشناسی های ارجاع :

کارشناسی های ارجاع در شهرستان هایی استقرار دارند که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد پرونده های تحت پوشش ، شرایط ایجاد مراکز مشاوره ، درجه یک یا دو را ندارند. در این شهرستانها یک نفر نیروی کارشناس در محل بنیاد مستقر و مراجعین را به مراکز درجه یک یا دو و شهرستان های همجوار و یا مراکز معتبر طرف قرارداد با بنیاد ارجاع میدهد.

— لازم به ذکر است حوزه اشتغال و خود اتکایی بنیاد نیز در زمینه مشاوره شغلی خدمات جداگانه ای ارائه می دهد.