توانمندسازی و توسعه فرهنگ سراها

خدمات توانمندسازی و توسعه فرهنگ سراها

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به جوانان که گستره جهانی پیدا کرده، معضل اشتغال است. 

طبق صحبتی که انجام شده قرار شده مطابق الگوی سازمان یونسکو که مهارتهای شش گانه را شرط سواد اعلام کرده بوده ما هم سواد ده گانه را الگوی توانمندی بکنیم. هر مرکز باید بر حسب نیاز منطقه و امکانات و تجهزات موجود خودش حداقل یکی از مهارتها را انتخاب بکند و کمک بکند اون مهارت در سطح شهر و در تمام فرهنگسراها برگزار بشود. در هر مهارت حداقل هزار نفر باید آموزش ببینند (مثلا در استانداری مصوب شده پنجاه هزار نفر در سطح استان برای یک مهارت اعتیاد)

دوستان میتوانند دوره تخصصی خود را اعلام نمایند تا در تقویم اجرایی سازمان تایید و اجرا گردد. لطفا دقت بفرمایید در انتخاب مهارت مورد نظر تمام جوانب نیازسنجی و امکان سنجی خود را در نظر گرفته باشید.

سازماندهی

سایت اینترنتی ثبت نام

سایت اینترنتی ثبت نام و ساماندهی متقاضیان آموزشهای مهارتی طرح های کارآفرینی و کسب و کار در سطح استان.

سامانه دبیرخانه کارآفرین شو

سامانه دبیرخانه کارآفرین شو و برگزاری رویدادهای کارآفرینی و کسب و کار و حمایت از طرح های برگزیده رویدادها.

سامانه نظام پیشنهادات ایده

سامانه نظام پیشنهادات ایده ، طرح ، راهکار و برنامه و یهره برداری از تجربیات و رهنمودهای نخبگان کسب و کارها.

اجرای برنامه های فرهنگی

اجرای برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی جهت شناسایی و جذب و معرفی کارآفرینان به علاقمندان کارآفرینی.


توانمندسازی

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزار دوره ها و کارگاه های آموزشی استعدادیابی ، کارآفرینی و کسب و کار برای تمام مدیران و کارشناسان فرهنگ سراها.

آموزش مهارتهای همگانی

آموزش مهارتهای همگانی برای شهروندان در راستای فقر زدایی و توسعه تاب اوری اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی خانواده ها.

ارزیابی مهارت های عمومی

ارزیابی میزان مهارت های عمومی و حرفه ای شهروندان و سنجش اثربخشی دوره های اجرا شده در فرهنگ سراها

مهارتهای کسب و کار و

( مهارتهای زندگی ، مهارتهای عمومی کامپیوتر ، مهارتهای زبان ، مهارتهای خلاقیت ، مهارتهای کسب و کار و … )


کارآفرینی

کسب و کارهای مستعد

تهیه محتوای معرفی و راهنمای مشاغل و کسب و کارهای مستعد و بومی و موفق استان.

راه اندازی طرح های جدید

برنامه ریزی ، فرایندسازی ، نظارت ، مستند سازی و تولید محتوای راه اندازی طرح های جدید از همان ابتدا.

امکان سنجی کارآفرینی

نیازسنجی و امکان سنجی کارآفرینی در فرهنگ سراها و ایجاد و حمایت از کسب و کار های کوچک و محلی خانواده ها.

ایجاد نمایشگاهها

ایجاد نمایشگاههای موقت و دایمی (بصورت حضوری و مجازی) جهت عرضه و فروش محصولات تولیدی واحدهای تحت حمایت.


مدل سازی

انجام مکاتبات و ارجای کار

انجام مکاتبات و ارجای کار و گزارشات مامورتهای محوله از طریق سامانه مکاتبات و ارجای کار سازمان های فرهنگی.

معرفی امکانات سامانه

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی امکانات سامانه طراحی شده برای کارشناسان فرهنگ سراها بصورت حضوری و یا وبیناری.

الگوی سازمان یونسکو

مطابق الگوی سازمان یونسکو که مهارتهای شش گانه را شرط سواد اعلام کرده بوده ما هم سواد ده گانه را الگوی توانمندی بکنیم

حداقل یکی از مهارتها

هر مرکز باید بر حسب نیاز منطقه و امکانات و تجهزات موجود خودش حداقل یکی از مهارتها را انتخاب بکند و برگزار بشود

آموزش های رایگان استان آذربایجان غربی