استارتاپ توانمندسازی مراکز و مدرسان بهزیستی

استارتاپ توانمندسازی مراکز و مدرسان بهزیستی

آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

ایجاد سامانه آموزش مجازی

با سلام و احترام به استحضار میرساند:

پیرو تفاهمنامه مشترک فی مابین به شماره 10720 و مورخه 9/5/1400، در خصوص آموزش و توانمندسازی مددجویان خانواده های تحت پوشش آن اداره محترم و مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی با معاونت محترم پیشگیری، باستحضار عالی میرساند:

متعاقب راه اندازی سامانه اینترنتی شهاب به منظور آموزش و توانمندسازی ذی نفعان بهزیستی تحت عنوان پنجره واحد مدیریت آموزشهای بهزیستی که با اولین پروژه تحت عنوان آشنایی با مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفت و توانست کارکنان دولت را تحت پوشش آموزش ببرد ، پروژه دوم آموزش های بهزیستی با استفاده از زیرساخت های فراهم شده در سامانه آغاز گردید، و از آنجاکه این پروژه با مشارکت مراکز مثبت و مدرسان مورد تایید اجرا میگردد، این شرکت بمنظور توانمندسازی مجریان پروژه، زیرساخت های لازمه را با شرایط بسیار عالی و خدمات ویژه به مجریان پروژ واگذار می نماید که جدول تعرفه و خدمات مربوطه بشرح زیر میباشد.

  1. خدمات ویژه برگزاری وبینار و کلاسهای آنلاین بصورت ماهانه برای 20 ساعت با ظرفیت 40 نفر از اول آذرماه
1.          برگزاری وبینارهای آموزشی با مدرسان برای سرفصل سازمان 350.000 تومان
2.          تولید محتوا برای وبینارهای آموزشی (بصورت فیلم استاد) 1.000.000 تومان
3.          بارگذاری محتوا های تولید شده در سامانه جهت آموزش 1.500.000 تومان
  1. خدمات تکمیلی برگزاری دوره های مجازی بصورت ماهانه برای 20 ساعت با ظرفیت 225 نفر در 4 دوره از اول آذرماه
4.          ثبت نام اینترنتی از متقاضی آموزشها (هر دوره 2000) 450.000 تومان
5.          برگزاری آموزش دوره ها بصورت آفلاین  (هر دوره 5.000) 1.125.000 تومان
6.          اخذ آزمون های  اینترنتی  دوره ها (هر آزمون 3.000) 675.000 تومان

با عنایت به اینکه هزینه تامین زیرساخت کلاسهای آنلاین بصورت ماهیانه برای هر مرکز 350.000 تومان و اجرای پروژه برای تعداد 225 نفر  2.250.000 تومان خواهد شد و مقرر گردیده این هزینه ها پس از اعمال تخفیف ویژه سازمانی ، بصورت یارانه از طرف سازمان به مراکز عودت گردد، مراکز میتوانند فقط با پرداخت هزینه های ردیفهای 1 و 5 و 6 و 7  از کل خدمات مذکور بهره برداری نمایند.

خاطر نشان میگردد کل زیرساخت و سیستم مدیریت آموزش (LMS)  و خدمات ردیفهای 2 و 3 ویژه دوره های فوق الذکر بصورت نیکوکارانه و کاملا رایگان از طرف شرکت ارایه میگردد.
( و برای ردیفهای 4 و5 و 6 مطابق جدول اجرایی زیر تا  70 درصد تخفیف اعمال میگردد)

شرایط ارایه یارانه و تخفیفات برای دوره های تکلیفی سازمان جهت مشارکت مراکز:

ردیف نام دوره

سرفصل های آموزشی

نفر

ساعت

ثبت نام

آموزش

آزمون

جمع هزینه برای مراکز

1 پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی آشنایی با مواد مخدر و روانگردان ، فرزند پروری و مهارتهای زندگی 100 6 2000 5000 3000 1.000.000
2 آموزش پیش از ازدواج آشنایی ، مفاهیم عشق و نامزدی 40 4 2000 5000 3000 400.0000
3 آموزش زندگی خانواده اطلاعات  ازدواج و خانواده ،مهارت گفتگو ،حل تعارض ،فرزند پروری و… 40 4 2000 5000 3000 400.0000
4 آشنایی با فعالیتهای معاونت پیشگیری تعریف پیشگیری ، سطوح پیشگیری ، اهداف معاونت و.. ، 5 2 2000 5000 3000 50000
5 رفتارشناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک  DISC تاریخچه دیسک ، انواع سبکهای رفتاری ،آمون دیسک و سبکهای  متداول رفتاری در دیسک 40 4 2000 5000 3000 400.000
پیش بینی برآوردی درآمدی مشارکت 225 20 450000 1125000 675000 2.250.000
با اعمال 70 درصد تخفیف برای تعرفه های خدمات درآمدزایی مراکز
6750.000

فرم ارزیابی مراکز نمایندگی خدمات آموزش های مجازی (آنلاین و آفلاین) به سازمان ها

  1. اشتراک ماهانه آموزش های مجازی آنلاین سیصد و پنجاه هزار تومان.
  2. اشتراک ماهانه سامانه آموزش های مجازی آفلاین یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار تومان.
  3. اشتراک ماهانه سامانه آزمون ششصد هفتاد و پنج هزاره تومان.
  4. اشتراک ماهانه سیستم مدیریت آموزشی چهارصد و پنجاه هزار تومان.
  • سهم الشرکه سرویس آموزش آنلاین برای هر یک نفر ساعت مبلغ سی درصد.
  • سهم الشرکه سرویس آموزش آفلاین برای هر یک نفر مبلغ سی درصد .
  • سهم الشرکه سرویس آزمون الکترونیکی برای هر یک نفر سی درصد .
  • هزینه سرویس خدمات الکترونیکی برای هر یک نفرمبلغ دو هزار تومان.
 سهم مشارکت مراکز که بصورت یارانه از طرف سازمان پرداخت خواهد شد  1.025.000 تومان
درخواست سامانه آموزش مجازی…..درخواست کد فعال سازی
1• برگزاری وبینارهای آموزشی با مدرسان برای سرفصل سازمان - 350%
2• تولید محتوا برای وبینارهای آموزشی (بصورت فیلم استاد) - 100%
3• بارگذاری محتوا های تولید شده در سامانه جهت آموزش - 150%
4•ثبت نام اینترنتی از متقاضی آموزشها (هر دوره   2000) - 20%
5• برگزاری آموزش دوره ها بصورت آفلاین  (هر دوره 5.000) - 50%
6• اخذ آزمون های  اینترنتی  دوره ها (هر آزمون 3.000) - 30%

نمایندگی خدمات آموزش های مجازی (آنلاین و آفلاین) به سازمان ها